Květy zla
17. října 2016

Václav Klaus ml.: Květy zla

To Ďábel na drátkách tak pohybuje námi. V odporných předmětech vidíme půvab, žel, a denně ujdeme kus cesty do Pekel, bloudíce bez děsu čpavými temnotami. - Tolik tedy francouzský génius Charles Baudelaire v Předmluvě svého životního díla (překlad Svatopluk Kadlec).

 
 
Nemaje ani tisícinu srovnatelného talentu podržím se květů zla, které okolo mě prolétly v uplynulém týdnu. A nebude to ve verších.
 
Pan starosta ze středočeské obce mi přeposlal jednu reklamu, která mu přišla: PROJEKT REALIZACE GENDEROVÝCH AUDITŮ U ZAMĚSTNAVATELŮ, odbor realizace evropských programů ESF – Operační program Adaptabilita a rovné příležitosti; výzva č. 50 a 51. „Hlavním cílem výzvy je realizace genderových auditů ve firmách a institucích, což je jedním ze specifických cílů vládní strategie... Účast v navazující výzvě bude podmíněna právě prokázáním genderového auditu v posledních dvou letech. Naše řešení: Žádost o dotaci včetně relevantních příloh; Zpracování žádosti do systému IS KP14+; Průběžné monitorovací zprávy; Vypracování závěrečné zprávy dle standardu.“
 
Tak se na to „genderově“ podívejme a představme si konkrétní lidi.
 
Václav Klaus ml.

Václav Klaus ml.
expert pro školství