Šumava je turistickým centrem
19. září 2016

Jan Zahradník: Šumava je turistickým centrem

Život lidí uprostřed šumavské přírody a její podoba jsou tématem každých voleb. MF DNES přináší názor kandidáta ODS na hejtmana Jana Zahradníka na otázky dotýkající se našeho největšího národního parku.


Měla by se Šumava více otevírat turistům, nebo naopak více ponechat divokou přírodu?

Šumava je již dlouhou dobu přirozeným turistickým centrem. Otevření Šumavy měkké turistice není v rozporu s tím, že na části jejího území bude citlivými a uměřenými zásahy člověka udržována divoká příroda. To ale není totéž co divočina, které chtějí ekologové dosáhnout tím, že dané území ponechají bez lidského zásahu.

Souhlasíte se zásahy i v 1. zóně národního parku?
Otázkou je, co jsou to zásahy. Dnes se pomocí bagrů revitalizují rašeliniště, což aktivistům zřejmě nevadí, ale vadilo by jim obnovit staré vodní nádrže, které také zadržují vodu. Souhlasím s tím, aby v takzvané přírodní zóně a v zóně přírodě blízké mohly být ve výjimečných a odůvodněných případech prováděny zásahy na podporu ekologické stability. Když bude na Šumavě hořet, požaduji, aby se požáry hasily. Za tím účelem je zapotřebí udržovat cestní síť i zdroje vody a to i v přírodní zóně.

Podporujete stavební rozvoj v národním parku, nebo by se tyto aktivity měly posunout do CHKO, kde obce dostávají méně peněz?

Žádný stavební rozvoj v Národním parku Šumava není plánován. Rozvoj Šumavy záleží podle mne na tom, zda zůstane zeleným pohořím a zda bude turistům povolený vstup na taková území, kde budou moci sledovat krásnou šumavskou přírodu. Pokud by případný nárůst turismu vyžádal zvýšené kapacity pro ubytování, měly by tyto kapacity vyrůst v CHKO mimo území Národního parku.

 

Jan Zahradník

Jan Zahradník

Více o autorovi