1. září 2016

Umím střízlivě hospodařit a uvážlivě investovat

Svobodně mluvit a svobodně jednat je pro mne významná hodnota, již nelze vyměnit za zdánlivé pohodlí všudypřítomného státu. A také jedním z hlavních důvodů, proč kandiduji, svěřil se lídr ODS Zdeněk Geist v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Mou jasnou prioritou je průhledné a zodpovědné hospodaření bez zadlužování, umožňující tvorbu finančních rezerv pro budoucí investice.“ Jaké jsou jeho další plány? Prozradil nám, proč se před lety rozešel s ODS a co vedlo jeho srdce zpět, ale zavzpomínal i na svou emig

 
Kandidujete do krajského zastupitelstva jako kandidát na hejtmana za ODS. Čemu byste se chtěl v krajském zastupitelstvu věnovat a co případně konkrétně prosadit?
 
Mám zkušenosti se správou majetku; tedy v oblasti rozpočtu a majetku kraje. Jasnou prioritou je průhledné a zodpovědné hospodaření bez zadlužování, umožňující tvorbu finančních rezerv pro budoucí investice. Jinou kapitolou, která je mi blízká, je oblast kultury a umění. Věnuji se sběratelství a publikační činnosti v této oblasti, rád bych se tedy zabýval i tímto tématem. Chtěl bych prosadit zavedení sdílené vstupenky do kulturních institucí, intenzivní využívání sbírkových fondů galerií a muzeí z depozitářů a jejich představování veřejnosti, s čímž souvisí snaha o zvýšení návštěvnosti kulturních zařízení. Prospěšná by byla i hlubší spolupráce mezi veřejnými institucemi v oblasti kultury a soukromými donátory, sběrateli a podobně.     
 
Proč jste se rozhodl v roce 1998 opustit stranu a co vás v roce 2011 přivedlo zpět?
 
Měl jsem odlišný názor na tehdejší řešení nejasných otázek spojených s financováním strany. Vedení ODS se mezitím výrazně proměnilo a s ním i přístup v této věci. Není mi lhostejné dění ve veřejném životě, proto jsem opět vstoupil do proměněné ODS. Chci podpořit její autentickou politiku v době, která nyní pravici příliš nepřeje.       
 
Podle tradičního „volebního potenciálu“ má v kraji největší šance ČSSD. Současný hejtman Jiří Běhounek obhajuje svůj mandát již potřetí. Proč by měli dát voliči přednost vám?
 
Mám nespornou výhodu, že se mi v minulosti podařilo vybudovat stabilní ekonomické zázemí, které mi umožňuje zabývat se děním ve veřejném prostoru. Jsem tedy v tomto ohledu nezávislý, neucházím se o veřejné zakázky apod. S tím souvisí i to, že umím střízlivě hospodařit a uvážlivě investovat. Mojí předností je i fakt, že nejsem unaven z přemíry veřejných funkcí, a disponuji tedy dostatkem chuti i energie.   
 
Vysočina je svým charakterem z velké části kraj venkovský, což má své výhody i nevýhody. Kromě krásné přírody a příjemného životního prostředí je zde na druhé straně menší koncentrace průmyslu, což přináší problémy se zaměstnaností. Máte plán, jak podpořit vznik nových pracovních míst v kraji?
 
V současnosti je na Vysočině míra nezaměstnanosti velmi nízká. Převážná část pracovních míst v soukromé sféře je přitom tvořena podniky do deseti zaměstnanců. Veřejný sektor by měl právě jim usnadnit podnikání, zejména vytvořením stabilních a jasných pravidel. Snížením daní a sociálních odvodů za zaměstnance, zlepšováním právního prostředí např. v oblasti insolvenčního práva a exekučních řízení kvůli vymahatelnosti pohledávek či odstraňováním administrativních překážek na všech úrovních. Taková opatření jsou nejlepší motivací pro každého podnikatele a přispějí k přirozené tvorbě pracovních míst i mimo velká průmyslová centra či přímo k samostatnému podnikání.    
 
Jak budete chtít využít turistický potenciál kraje, což by mimo jiné pomohlo se snížením nezaměstnanosti?
 
Turistický potenciál kraje je do značné míry nevyužitý. Přednostmi Vysočiny jsou především zdravé životní prostředí a bezpečnost. Na jejím území se nacházejí hned tři památky UNESCO a řada dalších kulturních pamětihodností. Jsem pro zvýšení příspěvku kraje pro města s památkami UNESCO za účelem jejich větší propagace. Určitě je vhodné podpořit rozvoj agroturistiky, což by opět zvýšilo počet přenocování v kraji či zavedení sdílené vstupenky do památek a kulturních institucí, jako jsou galerie a muzea, pro zvýšení atraktivity jejich návštěv a udržení turistů na Vysočině. Jde o územně kompaktní kraj, který stojí za to procestovat.
 
Co budete chtít udělat pro zachování venkovského zemědělství a jeho podporu?
 
Přes omezené možnosti kraje v oblasti zemědělství budeme podporovat zachování objemu tradiční živočišné i rostlinné výroby na Vysočině. Navrhujeme zapojit zemědělce do údržby silnic (zejména III. třídy) během zimního období. Šlo by o efektivní činnost jak z hlediska příjmů zemědělců, tak i faktické údržby silničních spojů. Považujeme za nutné, aby se Kraj Vysočina důsledně stavěl za zemědělce na Vysočině v jednání se státem. Zejména v otázce srovnávání podmínek postavení zemědělců mezi tzv. starými a novými zeměmi EU. Ať už v oblasti snižování sociálních odvodů či slevy na daních z dotací EU do živočišné výroby od roku 2016. Za důležité považuji i podporu pro prvovýrobce kvalitních potravin a jejich přímý prodej, výrobu i prodej tradičních řemeslných výrobků. Chceme pomáhat při zlepšení informovanosti o místních potravinách i výrobcích.
 
Jaké jsou vaše plány pro zefektivnění dopravní obslužnosti v kraji?
 
Zavedení integrované veřejné dopravy, využití širší škály velikosti autobusů podle vytíženosti spojů a umožnění konkurence nejen v oblasti autobusové dopravy, ale i na železnici.  
 
Jak docílit snížení tranzitní dopravy v kraji?
 
Především jde o udržení nákladní dopravy na dálnici D1 a zamezení alternativních objízdných tras přes města a obce na Vysočině. Účinným nástrojem je omezení vjezdu kamionů do měst jako například ve Velkém Meziříčí. Podpoříme rozšíření systému dynamického vážení kamionů a nákladních vozidel na území Kraje Vysočina. Budeme také podporovat snížení dopravního zatížení a emisí na území Kraje Vysočina, např. budováním obchvatů, podporou elektromobility apod., což zvýší komfort bydlení a bezpečnost občanů.
 
I vy sám jste před socialismem emigroval do Německa, kde jste požádal o azyl. Kdy přesně jste utekl a jak na tu dobu vzpomínáte?
 
Chtěl jsem žít ve svobodné společnosti tak rychle, jak to bude možné. Což v mém případě bylo v srpnu 1989 po mých osmnáctých narozeninách. První týdny a měsíce byly zajímavou zkušeností a po svobodných volbách v roce 1990 jsem se s chutí vrátil do Československa. 
 
Překvapilo vás, že se výročí srpnových událostí roku 1968 účastnilo nejen málo veřejnosti, ale i z vlády přišli pouze dva zástupci? Ztrácí pro nás rok 1968 význam, nebo se domníváte, že má přesah i do dneška?
 
Přesah do dneška má pochopitelně významný, nicméně lidé dnes často zapomínají. Malý zájem o výročí lze možná vysvětlit také jistou samozřejmostí, s níž část veřejnosti právě otázku svobodné a demokraticky uspořádané společnosti vnímá. Mrzí mne to a je to jeden z hlavních důvodů, proč kandiduji. Svobodně mluvit a svobodně jednat je pro mne významná hodnota, již nelze vyměnit za zdánlivé pohodlí všudypřítomného státu. Ať už ho chce někdo řídit jako firmu nebo jako sociální inženýr.   
 
Mgr. Zdeněk Geist

lídr do krajských voleb