24. června 2016

Komentář předsedy ODS Petra Fialy a europoslanců za ODS k výsledkům britského referenda

Petr Fiala: Odchod Británie z Evropské unie je mezníkem v evropských dějinách. Má politické, ekonomické i strategické důsledky pro naši zemi. Česká republika ztratí klíčového spojence v prosazování představy o liberálnější, méně centralizované a méně byrokratické Evropské unii. Evropská unie má sice právní prostředky, jak se s tímto dosud bezprecedentním procesem odchodu členského státu vyrovnat, ale Evropu čeká zásadní debata o budoucnosti integrace. Brexit není jediným problémem, připomínám nejistou budoucnost eurozóny a bezpečnostní hrozby v EU i v jejím okolí. Nastalá situace je klíčovou výzvou pro ČR. Nyní je potřeba přehodnotit strategii a priority našeho fungování v EU tak, aby lépe zajišťovaly zájmy občanů ČR. V souvislosti s odchodem dojde nepochybně k otevření evropských smluv. Musíme využít této historické příležitosti k tomu, abychom vyjednali nové podmínky našeho členství v Evropské unii, která odchodem Británie bude v každém případě "jiná". Potřebujeme minimálně získat výjimku z evropské azylové a migrační politiky a z povinnosti přijmout euro. Vzhledem k očekávanému rozsahu změn v EU se úpravy našeho postavení nesmějí omezit pouze na tyto dvě oblasti. Vyzývám vládu, aby tuto historickou příležitost nepromarnila. ODS si je vědoma nutnosti konzultovat novou strategii našeho působení v EU napříč demokratickým politickým spektrem a je připravena tuto diskusi iniciovat a aktivně se na ní podílet.


Prohlášení europoslanců ODS Evžena Tošenovského a Jana Zahradila: Rozhodnutí britských voličů respektujeme a jsme připraveni pomoci našim přátelům v britské Konzervativní straně vyjednat v následujících letech co nejrozumnější uspořádání budoucích vztahů s Evropskou unií. Přirozeně bude pokračovat výborná spolupráce našich stran ve frakci Evropských konzervativců a reformistů a i do budoucna v rámci evropské Aliance konzervativních stran (AECR). Pro Evropskou unii představuje výsledek referenda obrovské varování a možná poslední příležitost k nezbytným reformám. Zneužít odchod Velké Británie k dalšímu utužování bruselské centralizace by mělo pro celou unii katastrofální následky. Vyzýváme také vládu České republiky, aby se na vyjednávání o budoucí podobě EU aktivně podílela a aby trvala na výjimkách z některých unijních politik, například z migrační nebo měnové politiky.