24. října 2011

Přijmout euro? To by mělo určit referendum

Hlavním bodem 22. kongresu ODS, který se konal v sobotu v Praze, bylo prodloužení mandátu současného vedení strany o cca 6 měsíců do konce roku 2012. Kongresu se zúčastnil i jeden z nejmladších poslanců Parlametu ČR Jan Pajer.

Jak jste hlasoval v záležitosti prodloužení mandátu nynějšího vedení? 

I přes vědomí toho, že se jedná o nestandardní krok, hlasoval jsem pro toto usnesení. Jinak by příští volební sněm zasáhl do předvolební kampaně před krajskými a senátními volbami a v roce 2014 dokonce do termínu voleb do PS. Takže vrácení termínu sněmu zpět na listopadový termín je správným krokem.

Jaká další témata jste spolu se stranickými kolegy probírali?

Z programových věcí stojí za zmínku zejména to, že kongres odhlasoval usnesení, podle kterého ODS bude požadovat, aby o případném přistoupení k jednotné měně euro a současně vstupu do Evropského stabilizačního mechanismu rozhodli občané České republiky v referendu. V usnesení týkající se domácí politiky kongres schválil podporu rozvoji jaderné energetiky, podporu nové úpravě rozpočtového určení daní, která by měla posílit příjmy obcí spravedlivě, aniž by ochuzovala kteroukoli z nich. A v neposlední řadě se kongres usnesl na tom, že ODS a její představitelé musí dbát na pravidla a zákony platící pro všechny bez rozdílu; národnostní a etnická příslušnost nesmí být důvodem k diskriminaci ani privilegiím žádného občana.

Jan Pajer

poslanec PČR