Kateřina Valachová pokračuje v rozvratu českého školství
15. června 2016

Václav Klaus ml.: Kateřina Valachová pokračuje v rozvratu českého školství

Po rozvratu normální výuky přistupuje Valachová k rozvratu financování škol. Jedná se o "finanční inkluzi". Tedy postavení na hlavu základních a logických pilířů systému.

Dosavadní platba "na žáka" - ve všech ohledech logická a spravedlivá (lidé platí daně kvůli vzdělávání mladých lidí) se změní zejména na dotace na učitele a hodiny. Jedná se v jádru o stejný systém jako za komunismu (nákladové financování), ale teď není tak silná centrální autorita - tj. systém se rozpadne a budeme svědky podobných krizových scén jako ve zdravotnictví.

 

Systém bude výhodný pro ty, kteří rádi upravují tabulky a výkazy k obrazu svému bez ohledu na realitu.

 

Kateřina Valachová musí přestat se svými neomarxistickými pokusy na dětech a učitelích. Ředitelé a učitelé naopak potřebují více volnosti a prostoru k vlastnímu rozhodování.

Mgr. Václav Klaus

Mgr. Václav Klaus
expert ODS pro oblast školství