5. května 2016

Interpelace na ministryni práce ve věci Fondu ohrožených dětí

Ústní interpelace poslance Adolfa Beznosky na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci Fondu ohrožených dětí.

 
Adolf Beznoska: 
 
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já přece jen velmi stručně načtu svůj dotaz, který jsem měl připraven na paní ministryni práce a sociálních věcí.
 
Někdy v minulém týdnu Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo mimořádnou neinvestiční dotaci ve výši 20 milionů korun, samozřejmě v souladu s usnesením vlády, Fondu ohrožených dětí, tak aby zabránilo zavírání klokánků. Tahle závažná situace opravdu vyžadovala řešení a já se ptám, jaké opatření přijalo vedení fondu k tomu, aby se podobná, ekonomicky téměř neřešitelná situace nemohla opakovat. Jaká opatření přijalo, aby snížilo své provozní náklady, a jakým mechanismem bude řešit v minulosti vytvořené dluhy ve fondu a jaký kontrolní mechanismus, nový, nastavilo ministerstvo vůči fondu, aby se podobná svízelná situace na fondu nemohla opakovat. Za odpověď děkuji.