21. dubna 2016

Interpelace na ministryni práce ve věci bytové politiky

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci bytové politiky.

 
Radim Holeček: 
 
Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci vašeho nového návrhu pronájmu bytů jen se svolením sousedů. Jsem z Ústeckého kraje, kraje v mnoha aspektech problematického, a tak by mi, pokud bych byl přítelem rychlých řešení, v mnoha ohledech mohlo přijít sympatické, že by se slušní sousedé mohli dohodnout, že nepřijmou mezi nájemce problematickou osobu. Své by o tom mohli vyprávět například obyvatelé paneláků v Janově u Litvínova, o jejichž problémech jsem v minulosti interpeloval. Přesto mi to plošně sympatické nepřijde. Tato rozhodnutí bych opravdu ponechal na dohodách v rámci společenství vlastníků nebo na komunální úrovni. Nejsem zastáncem toho, aby se omezovala práva majitelů. V tomto ohledu jsem naprosto proti tomuto návrhu, neboť by byl v rozporu s platným právním řádem naší republiky
 
Děkuji za pozornost.
 
 
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová:
 
Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, toto je jedno velké nedorozumění. Nic takového jako souhlas sousedů nikdo nenavrhoval ani nenavrhuje. To, z čeho novináři takto mylně usoudili, bylo zřejmě to, že my se v tuto chvíli snažíme a do připomínkového řízení jsme vypustili takový návrh souboru opatření, kde když chceme pomoci těm slušným nájemníkům, respektive slušným majitelům bytů právě buď v družstevních domech, nebo když je to společenství vlastníků, tak vlastně to, co se dnes děje, že ti spekulanti s chudobou přešli z ubytoven vlastně do bytových domů, tak to samozřejmě jim se vyplatí jenom díky tomu, že my do těch bytů platíme sociální dávky. A novelou zákona o hmotné nouzi z roku 2014 došlo k poměrně slušnému omezení těch podmínek na ubytovnách. To znamená, že ti spekulanti se tedy, jak vy víte nejlépe z vašeho kraje, přesouvají do bytů. A my v tuto chvíli v podstatě musíme tam ty dávky vyplácet a nemáme v ruce žádné nástroje, jak tomu zabránit nebo jak to nějakým způsobem omezit, my jako resort Ministerstva práce.
 
A my jsme sepsali takový soubor opatření po diskusích s náměstky z jiných resortů, kde by nám ty jiné resorty měly pomoci, protože to jsou prostě věci, které my sami si napsat nemůžeme. Jednou z těchto oblastí je například to, že požadujeme po Ministerstvu zdravotnictví, aby znovu zavedlo hygienické standardy na byty, které prostě zmizely někdy v roce 2006. Takže teoreticky teď, když bude nějaký naprosto vybydlený, naprosto nevyhovující panelákový byt, tak my do toho tu dávku stejně musíme platit, protože prostě nemáme jak říct, že je to v příšerném stavu a že do toho žádná dávka nepůjde. A další z těch bodů je, jak vlastně zabránit tomu účelovému sestěhování osob. My jsme nikdy, nebo ani já jsem nikdy neřekla, že by měl být souhlas sousedů. Já jsem jenom hovořila o tom, že v západoevropských zemích jsou mnohem přísnější pravidla toho, jak nějaký orgán třeba družstva, tipuji nějakého předsednictva, spolurozhoduje o tom, když tam někdo nový chce koupit byt, jestli smí, nesmí nebo jestli to je ten byt, který už vlastní, komu ho smí pronajmout. A takhle to prostě funguje. To není nic nového. Ale já jsem to jenom zmínila jako jednu z variant, kam se domnívám, že bychom se také měli ubírat, abychom ochránili ty slušné nájemníky. Ale není to ani návrh, který je v gesci Ministerstva práce. Takže je to jenom jako jedno asi z osmi navržených opatření k další diskusi.