30. srpna 2012

Stavba Radlické radiály

Jaký máte názor na stavbu Radlické radiály a současnou podobu tohoto projektu?

Považuji za správný krok, že se v souvislosti s dopracováním projektové dokumentace a s žádostí o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Radlické radiály znovu otevírá možnost informovat občany a vést s nimi debatu o významu a aspektech vlivu stavby na území Prahy 5. Není pochyb o tom, že propojení Silničního a Městského okruhu Radlickou radiálou má zásadní význam pro snížení dopravní zátěže celé městské části, zvláště v prostorech při ulicích K Barrandovu a Plzeňské, tedy ve východo-západním směru. Úkolem vedení radnice a zpracovatelů projektové dokumentace společností Púdis a Satra bude vypořádat se s námitkami, které uplatňují občané dotčených území Jinonic a Butovic, navrhujících zapracování řady změn do projektu. Příprava realizace radiály probíhá od poloviny 90. let, kdy byly posuzovány varianty umístění trasy komunikace. Městská část v zájmu ochrany území Jinonic a Butovic a jejich občanů prosazovala umístění mimo obytná území. Výsledkem bylo po vyhodnocení hledisek dopravních, urbanistických a ochrany životního prostředí přijetí takzvané segregované varianty, vedené územím téměř z poloviny ve třech tunelech, zachovávající však charakter sběrné komunikace. Věřme, že se současnému vedení radnice podaří navázat na dosaženou úroveň přípravy radiály minulými představiteli městské části a že se posuneme k zahájení realizace stavby v historicky dohledné době.

Vojtěch Zapletal

předseda místního sdružení ODS Hlubočepy
člen oblastní rady
zastupitel MČ Praha 5

Štítky:
komentář