7. dubna 2016

Rudé právo a politická korektnost...

Každá doba má svoje - mnohoznačný výrok, pod kterým si může každý představit co chce. Dnes žijeme v době blahobytu, sociálních sítí, informačních technologií a také společenského a politického neklidu.

Ve sdělovacích prostředcích se objevují nové výrazy, někdy cizí, jindy přeložené do češtiny. Zpravidla to normálním lidem chvíli trvá než pochopí, většinou z kontextu, jejich význam, ale nikdo se moc ptát nechce, aby nebyl za hlupáka. Uveďme namátkou některé - summit - setkání na nejvyšší úrovni, Brexit - odchod Velké Británie z EU atp. Často používaným termínem, který se zabydlil v řeči politiků a komentátorů je výraz politicky korektní. Intuitivně si to překládáme jako politicky správný, ale znamená to také společensky nezávadný. Očekáváme, ba co víc, vyžadujeme politickou korektnost od politiků, novinářů a komentátorů - tedy aby jejich projevy, zpravodajství a komentáře byly společensky nezávadné.
Nechceme, aby šířili nepravdu, stačí, když se o nepříjemných pravdách mluvit nebude, bylo by to politicky nekorektní. A tak se o obtěžování žen ze silvestrovské noci v Kolíně dozvídáme po týdnu, o problémech s imigranty ve Švédsku dokonce po dlouhých měsících. Jak vypadá situace na hranicích Schengenu, jak se imigranti chovají, jak přijímají nebo odmítají pomoc, kdo sem vlastně přichází, se zřejmě z politicky korektních - tedy společensky nezávadných sdělovacích prostředků nedozvíme.
Myslím, že všichni, kteří žili v době totality a četli nebo odebírali (a to museli skoro všichni) komunistické Rudé právo, musí potvrdit, že bylo politicky korektní. Čtenáři se tam dočetli, kolik tun oceli jsme vyrobili, kolik se vyrobilo mléka, vypěstovalo obilí, kde a kdy zasedal ÚV KSČ. Podobné to bylo v televizi, říkali jsme v barevné televizi - černobílý obraz a rudý zvuk. Také ta byla politicky korektní, tedy společensky nezávadná. Tenkrát to bylo součástí komunistické ideologie, na objednávku vládnoucí komunistické strany.
Otázkou je, součástí jaké ideologie je dnešní politická korektnost. Na čí objednávku takový stav nastal. Je to úmyslné nebo je to jenom důsledek levicového vidění světa, kde mají všichni na všechno právo, aniž by se o cokoliv zasloužili a nazývat věci pravými jmény by bylo politicky nekorektní. Pro takovou ideologii je politická korektnost nezbytná. Pro levičáctví jsou pravdy nežádoucí, mohou být společensky závadné.
Pro mě osobně je politická korektnost malováním věcí na růžovo. Naše zkušenost z doby reálného socialismu nám říká, že takováto cesta nevede jinam než ke zkáze. Bez pravdivého obrazu reality, jinými slovy, budeme-li si neustále lhát do kapsy, žádného správného řešení se dobrat nemůžeme...

vyšlo: Týdeník Jindřichohradecka

PaedDr. Jan Váňa

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel
krajský zastupitel
zastupitel města