3. března 2016

Interpelace na ministryni práce a sociálních ve věci Home Office

Ústní interpelace poslance Adolfa Beznosky na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci Home Office.

 
Adolf Beznoska:
 
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, mám interpelaci na paní ministryni práce a sociálních věcí, týkající se home office. Je to práce z domova. Velmi jsem asi před půl rokem přivítal, kdy paní ministryně říkala, že tato možnost pracovat z domova si našla svoji pozici, protože umožňuje skloubit lépe v některých případech pracovní a rodinný život. Má i své nesporné výhody pro zaměstnavatele, a že není třeba tuto činnost nějak regulovat. O to větší bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl před několika málo dny či týdny, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a snad už je v meziresortním připomínkovém řízení materiál, který by reguloval tuto činnost, resp. stanovoval by firmám přesné požadavky, jak se k té práci doma mají postavit a co všechno mají zaměstnancům, kteří tuto práci doma vykonávají, poskytovat.
 
Z té původní fajn reakce se to o sto stupňů změnilo a můj dotaz je jednoduchý. Co vás vedlo, paní ministryně, k tomu, že jste změnila svoje stanovisko. A prosil bych specifikovat, jaké jsou v onom materiálu podmínky pro firmy, které budou regulovat práci doma.
 
Za odpověď předem děkuji.