Sociální demokracie hasí požár, který sama založila
8. února 2016

Petr Zimmermann: Sociální demokracie hasí požár, který sama založila

Na dnešním jednání se vláda zabývá novelou zákona o dalším vzdělávání lékařů. Reaguje tak na problém s nedostatkem lékařů s určitou odborností zejména na malých nemocnicích. Byla to však tehdejší vláda ČSSD (včetně současného premiéra Sobotky), která změnila dvoustupňový systém atestací na jednostupňový. Stalo se tak pod záminkou vstupu do EU, kdy místo úpravy fungujícího systému přišla se systémem zcela odlišným. Nyní ČSSD pouze hasí požár, který v minulosti sama založila.
Současný návrh jde v principu správným směrem. Snaží se zjednodušit systém vzdělávání a vrací se po 12 letech k systému dvoustupňovému. Redukuje počet specializací, zavádí pro lékaře celkem 18 základních vzdělávacích kmenů, na které navazuje 33 základních oborů; na ty pak má navázat systém nástavbových oborů a funkčních kursů pro užší specializaci.
Vzhledem k tomu, že zákon neřeší počty nástavbových oborů, které jsou upraveny až prováděcími předpisy, hrozí zde opět riziko převelikého počtu nástavbových oborů, někdy až obskurních, které mají tendenci se opevňovat a přivlastňovat si část medicíny jen pro sebe, a samy rozhodovat, kdo a co může, anebo nemůže dělat, jaké léky smí či nesmí předepisovat apod. Úvodní návrh vyhlášky o nástavbových oborech obsahuje už dnes celkem 35 oborů.

MUDr. Petr Zimmermann
expert ODS pro zdravotnictví

Více o autorovi