Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci vzniku a kontroly speciálního státního zastupitelství

25. listopadu 2015
Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci vzniku a kontroly speciálního státního zastupitelství

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci vzniku a kontroly speciálního státního zastupitelství.

Vážený pan
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Ministr spravedlnosti vlády ČR
prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR
 
 
Vážený pane ministře,
 
obracím se na Vás ve věci vzniku a kontroly speciálního státního zastupitelství, které by se mělo zaměřovat na závažné finanční a korupční trestné činy a kauzy.
 
V současné době probíhá práce na Vámi chystaném návrhu zákona o státním zastupitelství, jež by měla nově zřizovat tzv. speciální protikorupční státní zastupitelství (dále jen „SSZ“). Obávám se, že vznik takového speciálního státního zastupitelství bude vážným nesystémovým zásahem do struktury státního zastupitelství a povede nejenom k návratu k centralistickému modelu, od kterého bylo po opětovném získání svobody upuštěno a byl prosazen model decentralizovaný, ale vzniku další, čtvrté, moci ve státě, která by jen těžko podléhala jakékoliv kontrole.
 
Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Myslíte si, že je zřízení takového speciálního orgánu nutné? Bude existovat účinná kontrola speciálního státního zastupitelství? Pokud ano, jakým způsobem bude fungovat a kdo takovou kontrolu SSZ bude realizovat a řídit? Vznikne i nový kontrolní orgán státního zastupitelství? Pokud ano, jaké bude složení takového kontrolního orgánu SSZ? Nebude protikorupční SSZ konkurovat Nejvyššímu státnímu zastupitelství? Nepovede zřízení SSZ, které by bylo neadekvátně kontrolováno, k paradoxně zvýšení možnosti ovlivňování SSZ?
 
Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Černochová

dokument: pdf