Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů

1. prosince 2015
Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Vážený pan
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti vlády ČR
prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR
 
 
Vážený pane ministře,
 
obracím se na Vás ve věci Vašeho vyjádření k zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „ÚOOZ“), kdy GIBS odvedl detektiva odboru násilí ÚOOZ v souvislosti s podezřením ze zneužití své pravomoci. Po tomto zásahu GIBS se v médiích několikrát objevilo Vaše vyjádření, ve kterém uvádíte, že jste „znepokojen zásahem GIBS“.
 
Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. V čem přesně Vás zásah GIBS znepokojil? Máte podezření, že GIBS nejednal v souladu s právními předpisy ČR, a že neplní svou povinnost šetřit, prověřovat a vyšetřovat člena ÚOOZ u kterého se dozvěděl o možném spáchání trestného činu? Pokud ano, proč jste dodnes neprovedl kroky k nápravě a neseznámil s Vašimi informacemi o porušení zákona veřejnost?
 
Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Černochová

dokument: pdf