Písemná interpelace na ministra obrany ve věci rozvoje a rozpočtu Armády ČR
21. září 2015

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra obrany ve věci rozvoje a rozpočtu Armády ČR

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra obrany Martina Stropnického ve věci rozvoje a rozpočtu Armády ČR.

 
Vážený pan
MgA. Martin Stropnický
ministr obrany ČR
prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR 
 
 
 
V Praze dne 14. srpna 2015
 
Vážený pane ministře,
 
v souvislosti s diskusemi, které vedeme o posilování a o budoucnosti Armády České republiky a dalších složek, a s přípravami koncepcí, strategií a změn branné legislativy bych Vás chtěla touto cestou požádat o poskytnutí následujících informací:
 
  • Jak pokročily práce na dlouhodobém plánu a kdy se s ním budeme moci seznámit?
  • Kolik změn bylo provedeno v Akvizičním plánu centrálních dodávek v roce 2014 a kolik za první pololetí roku 2015?
  • Kolik akcí z rozpočtu na rok 2015 nebude realizováno v plném rozsahu a budou přesunuty do dalšího období, zrušeny či nahrazeny jinými? A v jakém objemu?
  • Jaký je vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů (tzv. NNV) a jak je rezort využívá od roku 2010?
  • Ráda bych obdržela tabulku v následující struktuře: předpokládaný vývoj rozpočtu kapitoly 307, prognózu vývoje počtu vojáků z povolání a občanských zaměstnanců rezortu MO, předpokládané celkové personální náklady na vojáky z povolání a občanské zaměstnance (včetně sociálního a zdravotního pojištění a fondu kulturních a sociálních potřeb) a předpokládané běžné a kapitálové výdaje pro léta 2015 až 2025.
Jsem si vědoma toho, že půjde pouze o prognózu, jejíž naplnění bude záviset na řadě faktorů, ale vzhledem k diskutovaným strategiím a koncepcím, které správně směřují k horizontům let 2020 až 2025, je zapotřebí činit si celkový obrázek.
 
Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Černochová
poslankyně