Písemná interpelace na ministra obrany ve věci rozvoje aktivní zálohy
17. srpna 2015

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra obrany ve věci rozvoje aktivní zálohy

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra obrany Martina Stropnického ve věci rozvoje aktivní zálohy.

 
 
Vážený pan
MgA. Martin Stropnický
ministr obrany ČR
prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR

 
 
V Praze dne 15. července 2015
 
Vážený pane ministře,
 
v posledních měsících jsem absolvovala řadu setkání, rozhovorů a diskusí s příslušníky aktivní zálohy (AZ). Zúčastnila jsem se rovněž dvou jejich cvičení a setkání zástupců AZ s velením Armády ČR. Díky těmto zkušenostem jsem získala řadu poznatků o současném fungování jednotek AZ, nedostatcích a problémech, s kterými se potýkají. Jsem přesvědčena, že mnohé z těchto poznatků jsou Vám známy a že se shodneme na tom, že současný stav aktivní zálohy coby struktury, která by měla být nejpřipravenější složkou pro posílení profesionálních vojenských jednotek v případě ohrožení státu, je neutěšený.
 
Kromě materiálního zabezpečení je klíčovým problémem AZ, stejně jako u profesionálních jednotek, nedostatečná naplněnost počtů jejích příslušníků. Příčiny tohoto stavu jsou jistě různé, nicméně jsem přesvědčena o tom, že jednou z těch hlavních je ta, že dosud nebyla vyvíjena soustavná aktivita v oblasti propagace a popularizace aktivní zálohy, rozvoje náborových postupů, zvyšování prestiže služby v AZ apod. Častým argumentem, proč tomu tak nebylo, je ten, že dosud nebyl schválen nový zákon o službě vojáků v záloze. To je pravda jen do určité míry a jsem přesvědčena, že mnohé mohlo být učiněno již bez tohoto zákona.
 
Chtěla bych se Vás proto zeptat, jaké jsou aktuální plány vedení resortu obrany v této oblasti? Existuje nějaký náborový plán pro jednotky AZ? Má Ministerstvo obrany v rámci svého rozpočtu vyčleněny nějaké finanční prostředky na rekrutaci příslušníků AZ a její propagaci? Jakým způsobem a jakými konkrétními kroky tato propagace probíhá, případně jak by měla probíhat? Jaké jsou v této oblasti plány pro nadcházející roky?
 
Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Černochová
poslankyně