16. ledna 2016

Zdravice Konzervativní strany Spojeného království

Dopis Davida Camerona

Píši Vám, abych Vám popřál úspěšný kongres.

Spojení Konzervativní strany a ODS je dlouhodobé a silné. Společně věříme v principy ekonomické svobody, svobody jednotlivce a zdravých financí.

Sdílíme také společnou vizi Evropské unie. Ve výhody evropské spolupráce věří obě naše strany. Evropské státy spolu komunikují, podílejí se na prohlubování společného trhu a dohromady čelí výzvám přesahujícím obzor jednotlivých států. Zároveň však věříme v to, že Evropská unie by měla zůstat klubem národních států, který nebude zasahovat do záležitostí, které jsou lépe řešeny na národní či lokální úrovni. Věříme v Evropu podobnou pružné síti a ne rigidnímu monobloku.

Společně také obě naše strany založily skupinu Evropských konzervativců a reformistů. Cílem bylo vytvořit protiváhu představě o „stále těsnější unii“. Mnozí tehdy prorokovali našemu projektu brzký zánik. Po sedmi letech jsme však třetí nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu a stále rosteme. Ještě jednou Vám děkuji za to, že jste nám v tomto úsilí tak skvělými spojenci a partnery.

Jak jistě víte, v současné době vyjednávám o reformách Evropské unie, které, jak přepokládám, budou přínosem nejen pro Velkou Británii, ale také pro Českou republiku a Evropskou unii jako celek. Chceme prosadit:

  • odstranění přebujelé byrokracie a obchodních bariér, které omezují náš společný růst, tak, aby Evropská unie byla více konkurenceschopná a byla s to vytvářet pracovní místa a zabezpečit naše rodiny;
  • nastavení jasných pravidel, která umožní Eurozóně přijímat pravidla tak, aby nepoškozovala a ani nediskriminovala státy mimo Eurozónu, jako je Velká Británie a Česká republika;
  • odstranění demokratického deficitu přenesením pravomocí Bruselu zpět na národní parlamenty, tak, aby rozhodnutí byla přijímána co možná nejblíže lidem;
  • zachování zásady volného pohybu, ze které měla prospěch jak Velká Británie tak EU i Česká republika, což znamená vytvoření jasné vazby mezi přispíváním do systému a právem na sociální příspěvky.

Pěvně věřím, že s těmito změnami budou naše země bezpečnější, silnější a blahobytnější, a že stojí za to za ně bojovat.

Ještě jednou Vám z celého srdce přeji podnětný a úspěšný Kongres.

Štítky:
27 kongres ods k27h