16. ledna 2016

Zdravice hnutí Starostové a Nezávislí

Projev Petra Gazdíka

Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, chce se mí říct, někteří kolegové, starostové, kolegyně starostky, děkuji Vám za pozvání na Váš kongres. Potěšilo mne i těch 1200 starostů ČR, které tady zastupuji.

Velmi fandím Vaší straně a vážím si toho, že se nejenom snažíte obrodit, ale že se Vám to skutečně daří. Zbavili jste se těch, pro které ODS byla jen výtah k ziskům, a nahradila je nová éra nových politiků, kteří ODS reprezentují. Chtěl bych Vám velmi poděkovat za lidi, kterých si osobně vážím: za Vašeho předsedu Petra Fialu, za předsedu Vašeho poslaneckého klubu Zbyňka Stanjuru, s kterým jsem měl tu čest v pozici předsedů poslaneckých klubů spolupracovat, a děkuju za tu spolupráci – v nelehkých dobách to byl jeden z pevných bodů, na které se bylo moci spolehnout. Děkuju Zbyňku.

Děkuji bývalé předsedkyni Poslanecké sněmovny, paní Němcové, děkuji Janě Černochové a dalším, které bych mohl vyjmenovat, s kterými spolupráce jak v Poslanecké sněmovně, tak politicky je velmi přínosná. Žijeme v době, kdy se hroutí pravidla, o kterých jsme ještě nedávno byli přesvědčeni, že mají trvalejší platnost. Propojil se svět politiky, byznysu a médií, novináři mohou být zároveň poradci a zároveň žurnalisty, poslanci mohou zasedat v dozorčích orgánech institucí, které rozhodují o dotacích pro jejich stranického šéfa, pojem bezpečnost se stává relativním – nebo spíše nebezpečnost – a v zájmu takzvané bezpečnosti se mnohdy překračuje ta tenká linie svobody, nesvobody a Velkého bratra, která se dá tak lehce zneužít. V této době ODS a Starosty a nezávislé právě mnohé spojuje, a není to jenom to, že jsme mohli, díky tomu, že Starostové a nezávislí byli na kandidátkách TOP 09 a společně jsme byli součástí té minulé vládní koalice, která byla tolik zatracovaná, ale dovolím si říci, na jejíž práci je ze značné části závislý dnešní hospodářský růst. Obě uskupení…

Vy jste při své obrodě vsadili na starostky a starosty, na komunální politiku, a ukázali jste tím, že víte, že bez silné a schopné základny starostů a komunálních zastupitelů to nejde. Cítíte stará pravidla, která trochu erodují, ale společně je ctíme a je naší povinností se k nim jako k idejím vracet. Obě dvě strany klademe důraz na osobní svobody, vlastní iniciativu, odpovědnost jednotlivce a stavíme se proti centralizaci a všemocnému vlivu státu. Naše spolupráce funguje dobře a Váš pan předseda na našem sněmu říkal, že protože o Starostech se občas říká, že jsme žádaná nevěsta, tak že by si s námi nějakou tu malou nevěru rád zkusil. Já se domnívám, že vzhledem k těm hodnotám, které dnes jsou zpochybňovány, které se mění, je naší povinností, aby to nebyla jedna drobná nevěra, ale mnohem delší flirt.

Čeká nás jedenáct volebních let, jedenáct let po sobě, a já mám trochu strach, že se uvolíme. To určitě nepřispěje k popularitě demokracie. Vzhledem k tomu, jaká témata, jaké problémy přináší naše současnost, doufám a věřím, že se všechny tyto volby neponesou ve znamení témat zástupných a marginálních, jak tomu často bylo v minulosti. Abychom nezastřeli smysl demokracie a demokratických voleb, je potřeba, aby volby provázela diskuse o skutečné ideové střety na témata zásadní, jejichž neřešení ohrožuje samotnou existenci našeho státu. Ta zásadní témata jsou všechna, na kterých my se shodujeme, a je to bezpečnost, udržitelnost sociálního a zdravotního systému, demografický vývoj u nás i ve světě. Věřím, že v nadcházejícím roce – a nejen v něm – budou oblasti, ve kterých budeme spolupracovat. A tam, kde ne, věřím, že to bude čestný souboj argumentů bez demagogie a bez populismu.

Přeji zdar Vašemu sněmu, přeji, abyste zvolili dobré vedení a aby se naše spolupráce v budoucnu rozšířila jak na komunální úrovni, tak pak na té centrální. Já osobně se na tu spolupráci těším.

Hezký den

Štítky:
27 kongres ods k27h