16. ledna 2016

Zdravice TOP 09

Projev Miroslava Kalouska

Vážený pane předsedo, milý Petře, vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté,

dovolte mi, abych své krátké vystoupení zahájil poděkováním. A to zdaleka ne jenom poděkováním za pozvání na Váš kongres, které jsem rád přijal a přijel jsem Vás pozdravit, ale především poděkováním za vynikající a efektivní spolupráci, kterou mají obě dvě naše frakce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Já už jsem bohužel pamětník, tak myslím, že mohu říci, že si nepamatuji v dobách moderního českého parlamentu tak těsnou a tak efektivní a současně přátelskou spolupráci, jako dnes probíhá mezi kluby ODS a TOP 09. On je to celkem logický důsledek společného úkolu, který máme. Před námi, před našimi frakcemi, stojí obrovský úkol: ubránit svobodné prostředí a svobodný demokratický dialog ve společnosti, který je v tuhle chvíli zcela jednoznačně ohrožen. Nemyslím tím zdaleka jenom řadu umlčených médií, což je důsledek změny vlastnických vztahů na mediálním trhu, ale myslím tím především to, že činnost vlády je bohužel charakteristická soustavnými drobnými sevřenými krůčky jak v legislativní, tak v exekutivní oblasti, které kousek po kousku oklešťují lidskou svobodu a které se snaží dostat pod kontrolu každého občana.

Ten cíl je celkem jasný: mít tady poměrně úzkou vládnoucí elitu, což budou oligarchové propojení se státní mocí a na státní moci také do značné míry závislí svými ekonomickými úspěchy, a pak tady bude celá řada pouze závislých zaměstnanců, ať už na platu, nebo na sociální dávce, anebo na svých obavách z množství kompromitujících informací, které oligarchicko-státní moc na lidi shromažďuje. Typickým příkladem není jenom ona tolikrát zmiňovaná elektronická evidence tržeb, typickým příkladem je cokoli a mohl bych teď jmenovat desítky věcí, které stát na svého občana vědět nemusí, přesto to o něm vědět chce, protože strašně potřebuje, aby byl na něm závislý.

My usilujeme společně o model liberálního kapitalismu pro střední třídu. A bez svobodné střední třídy nemůže existovat stabilní svobodný a demokratický stát. A ono to někdy vypadá z těch vládních kroků, jako by šlo téměř o třídní boj vůči každému ekonomicky nezávislému subjektu. Typickým příkladem je ono elektronické hlášení DPH. Marně jsme společně přesvědčovali vládu, že ten zákon je nejenom nebezpečný, ale že je navíc absolutně nekvalitní, že je to legislativní zmetek, že se tam vyskytují právně neplatné pojmy, že je to technicky nezajištěno a nevyváženo. Všechny tyto zcela relevantní a reálné argumenty byly odmítnuty, zákon byl prohlašován, zákon je účinný a zákon je platný. Dnes pan ministr Babiš říká: „To já ne, to mí úředníci.“ A koaliční partneři pana ministra Babiše říkají: „To my ne, to pan ministr Babiš.“

Opak je pravdou. Odpovědnost nese celá vláda a všechny tři koaliční strany za to, že v následujících měsících bude žít celá řada svobodných lidí v neustálém strachu. A to je koneckonců cíl takové politiky: mít společnost ovládanou strachem. Jestli projevíš jakýkoli nesouhlas, čeká tě problém. Buď se svým zaměstnavatelem, nebo se na tebe podíváme, protože represivních orgánů a příslušných informací na tebe máme dost. To je reálné ohrožení svobodného prostředí, to je reálné ohrožení demokratického, svobodného dialogu a tomu my společně čelíme – jsem přesvědčen, že velmi efektivně, a za tuto spolupráci a za tento z mého pohledu historický úkol Vám chci upřímně poděkovat.

Výrazně se lišíme v názoru na to, jak co nejefektivněji ubránit národní zájmy. My jsme přesvědčeni, že nejefektivnější obrana našich národních zájmů je v co nejtěsnějším dialogu s našimi spojenci v rámci EU a aktivní snaze snažit se dosáhnout společného stanoviska v rámci Evropy. Vy jste přesvědčeni, že nejefektivnější obranou evropských národních zájmů jsou spíše odstředivé tendence od tohoto společného evropského stolu a zpětný chod. Jakkoli nesdílíme Vaši pozici, vnímáme ji legitimně, vnímáme ji s úctou a logicky předpokládáme i stejný postoj od Vás k nám, k naší pozici. Dokážeme se i přesto – nebo snad právě proto – přimět ignorovat některé drsné osobní útoky Vašeho pana prvního místopředsedy. Vycházíme při tom z předpokladu, o němž jsme kuloárně ujišťováni, že osobní výrazně nepřátelský vztah pana místopředsedy Zahradila k TOP 09 vyjadřovaný opakovaně v médiích je jen ojedinělým hlasem kdysi bohužel mocného ideového proudu – proudu, od něhož se ODS Petra Fialy výrazně vzdaluje. Chci poděkovat i za spolupráci na území hlavního města Prahy. Dokázali jsme tam přes mnohé rozpory, které jsme měli, utvořit společný vyjednávací blok. Společný vyjednávací blok, který vyzval ke spolupráci všechny demokratické strany, a chceme tím čelit obrovské neschopnosti a aroganci hnutí ANO.

Chci Vás ujistit, že v této spolupráci chceme pokračovat, a chci Vás ujistit, že dostojíme ve společném odhodlání, které jsme společně projevili, že spolu nevstoupíme do žádné koalice primátora za ANO a žádnou takovou koalici také nepodpoříme. Čekají nás krajské volby, kde chci garantovat slušné přátelské chování, byť ke konkurenční kandidátce, a čeká nás strašně moc práce. Dovolte, abych popřál mnoho úspěchů Vašemu kongresu, abych popřál mnoho úspěchů Vaší politické práci, dovolte, abych popřál hodně úspěchů naší budoucí spolupráci. Protože na ní nezávisí nic menšího než budoucí kvalita života v České republice. Na tom, jak budeme společně úspěšní, záleží to, zda budeme žít ve svobodné, demokratické a prozápadně orientované zem, a já jsem přesvědčen, že se nám to podaří.

Děkuji.

Štítky:
27 kongres ods k27h