Interpelace na ministra financí ve věci rozpočtového určení daní obcí
10. prosince 2015

Vladislav Vilímec: Interpelace na ministra financí ve věci rozpočtového určení daní obcí

Ústní interpelace poslance Vladislava Vilímce na ministra financí Andreje Babiše ve věci rozpočtového určení daní obcí.

 
Vladislav Vilímec:
 
Vážený pane ministře,
 
Senát vrátil návrh zákona o rozpočtovém určení daní ve verzi, která zahrnuje nejen kraje, ale i obce od 1. ledna 2017. U obcí však senátní návrh předpokládá pouze velmi malé navýšení podílu na DPH a především velmi sporné zrušení tzv. motivační složky v podobě 30procentního podílu na výnosu daně z příjmu fyzických osob. Tento návrh, který předložil pan senátor Martínek s vaším souhlasem, byl zpracován na Ministerstvu financí a jeho údajná mírná výhodnost pro obce se opírá o předpoklad, že výnosy daně z příjmu fyzických osob se budou snižovat. To je ale v ostrém rozporu s tím, co dlouhodobě tvrdíte, že naopak zavedením nových kontrolních mechanismů výnos daně z příjmu výrazně poroste. Potom by taková změna rozpočtového určení daní obcí byla jednoznačně nevýhodná pro obce.
 
Na Ministerstvu financí jste ustavil pracovní tým pro návrhy změn rozpočtového určení daní. Ten byl svolán pouze dvakrát. Na jednání minulé pondělí předložili zástupci Svazu měst a obcí sedm variant, jak řešit rozpočtové určení daní včetně tzv. motivační složky. K žádné shodě na jednání však nedošlo, a to i vzhledem k chybějícím číselným podkladům.
 
Pane ministře, ptám se vás, jaký smysl by měla mít pracovní skupina pro rozpočtové určení daní, pokud by se schválil onen ad hoc ušitý a docela sporný návrh Senátu. Není lepší za dané situace připravit změnu RUD obcí v příštím roce ve shodě se zástupci obcí, aby taková změna dosáhla nějakého cílového řešení i se zapracováním případné změny motivačních prvků? Chtěl bych vás taky ještě požádat, aby konkrétní dopady zrušení motivační složky dle senátního návrhu byly Ministerstvem financí vyčísleny za každou jednotlivou obec a předány k dispozici jednotlivým poslaneckým klubům či jednotlivým poslancům.
 
Děkuji za pozornost.

Ing. Vladislav Vilímec
poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi