4. prosince 2015

Jmenujme profesory tak jako docenty

Měl by profesory jmenovat prezident republiky, nebo jsou lepší způsoby? Ve vysílání Českého rozhlasu Plus o tomto tématu debatoval předseda ODS Petr Fiala.

 
 
Pokud by prezidentem republiky nebyl Miloš Zeman, zřejmě by nikdo otázku jmenování profesorů neotvíral. Protože se ale prezident opakovaně rozhodl nejmenovat několik profesorů z jemu předložených, stalo se toto téma nejen předmětem debat v akademických kruzích, ale i na vládě a v parlamentu.
 
Jsou tři návrhy na změnu. Podle prvního by prezident nadále profesory jmenoval, ale dostal by lhůtu šedesáti dní, podle druhého by je jmenoval ministr školství, a podle třetího by profesory jmenovali rektoři vysokých škol.          
 
Fiala: Profesor není státní funkce, ale kvalifikace 
 
Předseda ODS a bývalý rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala se domnívá, že Kasalův návrh dá vzniknout dvěma kategoriím profesorů. 
 
„Jedni, kteří budou mít podpis prezidenta republiky, a pak ti, jejichž jmenování vstoupí v platnost automaticky po dvou měsících, a osvědčení jim vydá ministr školství.“ 
 
Fialův návrh jmenování profesorů rektory je podle jeho vlastních slov jednodušší. „Praxí ověřený způsob jmenování docentů se jen překlopí pro jmenování profesorů.“ 
 
Jmenování ministrem školství si předseda dokáže představit, nevidí v něm ale žádnou výhodu. „Můj návrh je legislativně čistší, odpovídá tradici a považuji ho za výhodnější.“ 
 
Tradice udělování profesur prezidentem republiky vznikla za první republiky, potvrdil Petr Fiala. „Tehdy byl profesor vnímán jako státní zaměstnanec, dnes je to spíše vnímáno jako kvalifikace.“ 
 
„Profesura by měla být vázána na konkrétní akademické působiště, tak jako je tomu v naprosté většině vyspělých vysokoškolských systémů,“ obhajoval rektorskou variantu Petr Fiala