7. listopadu 2015

Tomáš Jirsa: Kancléřka Merkelová se dostává pod obrovský tlak

Kancléřka Merkelová se dostává pod obrovský tlak svých koaličních partnerů i německých občanů svým postojem „otevřené náruče“ pro migranty. Zprávy německých tajných služeb obavy a rizika ze složité integrace převážně muslimských migrantů pouze potvrzují.

 
Tento týden se objevila zpráva, že se v Bruselu opět jedná o zavedení trvalého přerozdělovacího mechanismu migrantů mezi státy EU. Novinkou však bylo, že se již nejednalo pouze o přerozdělování migrantů z hraničního Řecka a Itálie, ale dodat migranty do přerozdělovacího mechanismu chce také Švédsko a Německo. 
 
Z pohledu kancléřky Merkelové to zní logicky. Evropská solidarita patří mezi základní „evropské hodnoty“ a přerozdělováním by se snížil počet migrantů v Německu, což by ospravedlnilo současnou politiku kancléřky. Nejenom z českého pohledu se nejedná o solidaritu, ale o diktát pod pláštíkem Lisabonské smlouvy. 
 
Určitou nadějí je politický vývoj v Polsku, jehož nová politická reprezentace by dnes pro kvóty pravděpodobně nehlasovala. To je nadějí také pro budoucnost Visegrádské čtyřky. Vstřícnost k migrantům, falešná humanita a politická korektnost stále více a více prohlubují příkop mezi obyvateli Evropské unie a jejím vedením. Migrační proud je válka lidskými projektily a nebojuje se onic menšího než o budoucnost křesťanské Evropy, tak jak ji po staletí naši předkové budovali. 
 
Vystoupit z EU? 
 
Evropská unie se dosud projevila jako naprosto neschopná jakkoli zastavit či alespoň zpomalit migrační proud. Naopak, přes příchod zimy počet migrantů neklesá. Bude-­li Německo nadále podporovat migrační vlnu („Zvládneme to!“) a zároveň prosadí trvalé přerozdělování uprchlíků, nastane čas začít vážně hovořit o vystoupení z Evropské unie. 
Ing. Tomáš Jirsa, MBA

Ing. Tomáš Jirsa, MBA

senátor PČR
krajský zastupitel
neuvolněný starosta města
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi