Do roka a do dne. Plzeň je naše společná věc
15. října 2015

Lumír Aschenbrenner: Do roka a do dne. Plzeň je naše společná věc

Pamatujete si ještě na sliby kandidátů před senátními volbami, které i v Plzni zazněly minulý rok na podzim? Většina těchto slibů je zapomenuta, a to i těmi, kteří slibovali... Proto jsem se rozhodl složit všem občanům po roce od mého zvolení senátorem účty. Skládám je těm, co mě volili, i těm, co hlasovali pro jiné, nebo se vůbec voleb nezúčastnili. Protože Plzeň je naše společná věc.

 
Začnu aktuální a velmi významnou událostí. Událostí, o které dnes mluví doslova všichni. Evropu zaplavila "uprchlická" vlna. Podal jsem proto v Senátu návrh, věřím, že v souladu s přáním většiny veřejnosti, aby se česká vláda kvůli uprchlickým kvótám, které nám byly na zasedání evropských ministrů přiděleny, obrátila se žalobou na Soudní dvůr EU. Neuspěl jsem, pouze 18 kolegů ze Senátu bylo pro. Až poté se tato debata přenesla do Sněmovny. Ale zkusil jsem to a můj postoj k tomuto ožehavému problému je z mého návrhu jasný. Protože v médiích se o Senátu obvykle příliš nepíše ani nehovoří, podívejme se teď na některá hlasování Senátu, která přinesla konkrétní užitek i našemu městu - Plzni. 
 
Vrátili jsme do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výrazně by to mělo snížit administrativu obcí, jedná se o zveřejňování smluv do 50 tisíc korun. 
 
Prosazena byla také úprava zákona o veřejných zakázkách, která opět ulehčí především obcím – navyšuje možnost víceprací na 20 procent. 
 
Vrácen byl i zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, aby se zamezilo možnosti podávání takzvaných účelových žalob. To je další pomoc i pro Plzeň. 
 
Důležité a úspory všem občanům přinášející jsou pozměňovací návrhy v zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Zcela konkrétně se to vaší peněženky může dotknout tak, že se zruší poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro obce především u investic veřejného zájmu (komunikace, infrastruktura) a občanské vybavenosti (domy a garáže). 
 
V Senátu byl také přijat pozměňovací zákon senátorského klubu ODS, jehož jsem členem, který umožňuje, aby obce nemusely zřizovat vlastní organizace, které budou vykonávat správu a údržbu komunikací. Představuje to výraznou úsporu rozpočtů mnoha obcí.  
 
A nakonec to nejlepší. Díky naší tolerantnosti k energetickému zákonu byla odvrácena hrozba, že Plzeňská teplárenská a.s. přijde o dotaci v celkové výši 170 milionů korun. Nevím, zda tímto výčtem uspokojím po roce v Senátu voliče. Je ale dobré vědět, že i v horní komoře Parlamentu se dají řešit problémy týkající se i našeho města Plzně. 
Ing. Lumír Aschenbrenner

Ing. Lumír Aschenbrenner

senátor

Více o autorovi