8. října 2015

Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci organizace veřejně prospěšných prací na obcích

Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci organizace veřejně prospěšných prací na obcích.

 
Petr Bendl: 

Vážená paní nepřítomná ministryně práce a sociálních věcí, na pracovním jednání se Svazkem obcí Rakovnicka jsem se dozvěděl, že úřady práce vypovídají obcím smlouvy, na základě kterých jsou podporovány tzv. veřejně prospěšné práce, a lidé, kteří by normálně byli v evidenci úřadu práce, tak vykonávají i činnosti ve prospěch veřejnosti nebo ve prospěch obcí. Úřady práce tyto smlouvy vypovídají. Lidé, kteří ty veřejně prospěšné práce vykonávali, jsou povinni se zaregistrovat na úřadu práce a nesmí se minimálně šest měsíců vrátit zpět na to, aby vykonávali veřejně prospěšné práce. To považuji za jednak mrhání státními prostředky a jednak absolutně nelogické chování z hlediska fungování toho, jestli se ti lidé do pracovního procesu budou chtít vrátit apod. Obce mají obrovské potíže vůbec někoho přesvědčit a dostat je na činnost veřejně prospěšných prací a tohle je absolutně protisměrné.
 
Můžete mi vysvětlit, co to má znamenat a proč nutíte lidi, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce, být povinně zaregistrováni minimálně půl roku na úřadu práce a nemoci se vrátit v novém finančním období Evropské unie zpátky do pracovního procesu ve prospěch veřejnosti, když jsou placeni na úřadech práce? Děkuji.
Ing. Petr Bendl

poslanec PČR
zastupitel obce