24. září 2015

Vláda nemá odvahu postavit se diktátu

Evropská unie a některé její členské státy neváhaly na úterním zasedání ministrů vnitra použít politiku nátlaku a mocenské převahy, aby byly přijaty povinné kvóty na přerozdělení uprchlíků.


Většinové přehlasování v otázce, která se bytostně týká bezpečnosti a suverenity naší země, je riskantním precedentem.

Z hlediska budoucí možnosti obhajoby národních zájmů v Evropské unii je použití takového silového řešení nepřijatelné.

Vláda by se proti těmto praktikám měla postavit a využít všech legislativních a politických prostředků k zneplatnění tohoto rozhodnutí. Je známo, že pouze ti, kteří se odváží zajít daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. Odvahu postavit se bruselskému diktátu však vláda premiéra Sobotky nemá.

Akceptuje tak porušení svrchovanosti České republiky a naše právo rozhodovat o tom, kdo a za jakých podmínek smí pobývat na našem území. Vláda tím také obhajuje i nesmyslné kvóty, které zde budou natrvalo, přivedou na naše území neznámý počet lidí a přitom nebudou fungovat. Podle závěrů Rady EU jsou kvóty dočasné jen v případě Řecka a Itálie. Komise je bude moci navrhnout i ve prospěch dalších států, pokud se ocitnou pod migračním tlakem. Chybí tedy záruka, že kvóty nebudou opakovaně používány. České republice bylo nařízeno přijmout skoro 3000 migrantů, ale jejich počet může být i několikanásobně vyšší. Uprchlíci, kteří k nám budou přemístěni a bude jim udělen azyl, mají právo na sjednocení s ostatními rodinnými příslušníky, kteří mohou přijít za nimi. Zásadním problémem celého plánu je neexistence prostředků, jak zabránit pohybu již přemístěných uprchlíků mezi státy EU. Návrat "přemístěného" imigranta zpět do kvótami určeného státu budou muset vlády nějak vynutit. Ani slovo o tom jak. Budeme tedy svědky toho, jak azylanti, kteří mohou využívat svobody schengenského prostoru, budou deportováni v poutech? V tom případě budou všichni, kteří toto řešení silou prosadili, porušovat základní lidská práva a svobody, tedy hodnoty, kterými se i naše vláda zaštiťuje v evropské politice.
Premiér v projevu na srpnové poradě českých velvyslanců prohlásil, že "funkční a jednotná Evropská unie, prosazující principy svobody, spravedlnosti a solidarity, zůstane klíčovým imperativem naší evropské politiky". Úterní přehlasování našich zájmů bylo porušením tohoto Sobotkova imperativu. Je načase, aby vláda přestala klamat sama sebe a občany ČR.