Premiér Sobotka už jako ministr financí vytvářel rekordní deficity
23. září 2015

Jan Skopeček: Premiér Sobotka už jako ministr financí vytvářel rekordní deficity

Vláda ignoruje slušný hospodářský růst a základní ekonomické principy. Jinak si dnešní schválení rozpočtu na rok 2016 s neobhajitelně vysokým deficitem ve výši 70 mld. Kč nelze vysvětlit. Rozpočet ČR je kvůli této vládě v zajetí populistických slibů, vlivu silných zájmových skupin nasátých na veřejné finance a neschopnosti hospodařit efektivně. O tom svědčí i plánovaný nárůst počtu úředníků o 12 276. Rozhazováním a růstem byrokracie se ale dlouhodobá prosperita zajistit nedá.

Neschopnost řešit v dobách dobrého ekonomického počasí problémy našich veřejných financí dolehne na občany v okamžiku, kdy bude hospodářství čelit potížím a případným vnějším šokům. Vláda se chová stejně jako předchozí socialistické vlády, ve kterých dnešní premiér Sobotka v roli ministra financí realizoval rekordní deficity v dobách rekordního hospodářského růstu. Taková politika je krátkozraká a nedomyšlená a není v zájmu stabilní a úspěšně se rozvíjející České republiky.