Odbory jsou hlásnou troubou levicové vlády
18. září 2015

Adolf Beznoska: Odbory jsou hlásnou troubou levicové vlády

Státní rozpočet 2016 pod taktovkou levicové vlády vytahá z kapes občanů o 60 mld. Kč více než minulý rok. Takto dramatický nárůst příjmů jsme nezažili od roku 2007. Důsledkem této politiky je, že každý občan bude muset zaplatit v průměru o 5700 Kč více a tyto peníze se následně budou přerozdělovat přes rozbujelý sociální systém a přezaměstnanou státní správu.

S takto navrženým státním rozpočtem nemohu jako ekonom souhlasit a očekávám, že se kriticky začne vyjadřovat i odborná veřejnost. Mezi tu však nemohu zařadit odbory, které se na včerejším mimořádném zasedání tripartity poplácaly s vládou po ramenou a vyslovily přání ještě většího přerozdělování.

Je třeba si konečně přiznat, že vláda neumí hospodařit. Občané jsou schopni se svými penězi nakládat lépe, a proto je nutné začít snižovat daně a nechat peníze lidem. Krize již odezněla a je třeba investovat do nových projektů v soukromé sféře. Tím, že vláda přijme dalších 12 276 státních zaměstnanců a vyplatí jim navíc 9,8 mld. Kč, se k prosperitě nedostaneme. A ani souhlas odborů s vládou na tom nic nezmění.

Ing. Adolf Beznoska
poslanec
člen rozpočtového výboru PSP ČR

Více o autorovi