2. září 2015

Tak vám to nastalo

Mám na mysli školní rok. Tak mi to říkávala babička. Jako bývalý učitel sleduji již 20 let české školství z povzdálí, mám mezi kantory řadu přátel, mám také 5 vnuků a to jsou důvody, proč školství sleduji stále.

Bohužel se nevyvíjí tak, jak bych si představoval a přitom na úrovni školství závisí úroveň celé naší společnosti. To sice proklamují všechny politické strany, ale po volbách vše bývá jinak. Nejhorší jsou ministři školství – novátoři. Myslím, že nejhůře poznamenala naše školství ministryně Petra Buzková za vlády soc. dem. vedené Milošem Zemanem. Zrušení pevných osnov a zavedení tzv. výchovně vzdělávacích plánů, které si dělaly školy samy, spolu se zrušením povinné maturity z matematiky, byly osudové chyby našeho školství. Pevné osnovy znamenaly jasný obsah učiva pro jednotlivé předměty a časové úseky. Byly zpracované metodiky, které byly nápomocny především pro začínající učitele, žák školy v Berouně i Ostravě měl stejný obsah učiva. Návaznost v jednotlivých ročnících i mezipředmětová souvislost byla propracovaná a lety prověřená. (Nemluvím o dějepisu ani občanské nauce – to by byla samostatná kapitola.) Není pravda, že byli učitelé sešněrováni, osnovy nebránily invenci a aktivitě vyučujících. Naopak zrušením osnov došlo k chaosu a propadu úrovně vzdělávání.

Další chybou bylo zavádění učebních oborů s maturitou a zrušením jednotných maturit. Došlo k dramatickému snížení jejich úrovně, kterou se snažíme pracně obnovit. Nápady zavést dvě úrovně maturit by bylo další chybou.

V nedávné době se v novinách objevily informace o tom, že nová ministryně chce obnovit pevné osnovy pro ZŠ. Chtěl jsem jí zatleskat. Bohužel tuto informaci ve sdělovacích prostředcích vyvrátila. Jediné, co oznámila, že dojde ke zvýšení platů učitelů i dalších pracovníků ve školství o 3 %. Samozřejmě i za to málo jsou všichni vděční. Vzpomínám si, že jsem hned po roce 90 v diskusi s tehdejším vedoucím odboru školství v J. Hradci, kterým byl Vladimír Špidla, apeloval na razantní zvýšení platů učitelů. Souhlasil. Poté jako ministerský předseda měl již jiné priority. Můj názor se v té věci ale nezměnil. Pokud dobře nezaplatíme pedagogy, lze jen těžko očekávat kvalitní školství.

Způsob financování školství, kde úhrady jsou podle počtu žáků, chce ministryně změnit podle počtu učitelů. I v té věci jsem velmi skeptický, nevím, čeho chce touto změnou docílit. Že by tím došlo k optimalizaci školství, je iluzorní. Základní školy zřizují obce a střední školy kraje. V jejich kompetenci je podnikat takové kroky, aby školství bylo efektivní, mělo potřebnou úroveň a struktura odpovídala potřebám praxe. Kraje dnes ovládají socialisté a pro ně je, zdá se, rčení – kdo nic nedělá, nic nezkazí – určující. Vidíme to v Jihočeském kraji, kde má školství v gesci KSČM, koaliční partner ČSSD. Žádná optimalizace se tu nekoná, stále máme nedostatek absolventů technických oborů, chybí učni a řemesla obecně. Pokud nedojde ve školství a především středním, za které jsou odpovědné kraje, k smysluplným změnám, naši společnost, a to nejen výrobce, to bude nadále poškozovat.

PaedDr. Jan Váňa

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel
krajský zastupitel
zastupitel města