14. srpna 2015

Vláda porušuje ekonomická pravidla

Česká republika je jednou z nejrychleji rostoucích zemí Evropy. To potvrdily i dnes zveřejněné údaje o vývoji hrubého domácího produktu, který ve 2. čtvrtletí vzrostl o 4,4 %. Přes tyto skvělé výsledky českého hospodářství se však vládě stále nedaří napravit klíčové ukazatele v ekonomice.

 
Největší problémy jsou patrné ve státním rozpočtu. Zde je plánován schodek 100 mld. Kč, což při takto vysokém růstu je ekonomický zločin. Plánovaný schodek na letošní rok je totiž vyšší, než mnohé schodky v dobách ekonomické krize.
 
Přestože se ekonomové shodnou, že za dobrých hospodářských podmínek by se měly dluhy splácet, vláda se chová v přímém rozporu s touto poučkou. Výhledy plánovaných rozpočtů na příští roky pak nevypadají o moc lépe. Platí tedy teze, kterou jsem už dříve napsal, doba odpovědného hospodaření skončila a nyní nás čeká éra populistického rozhazování. Až peníze dojdou, bude muset přijít zodpovědná vláda pravice, která bude znovu stát před úkolem vyvést zemi z krize. 
 
Ing. Adolf Beznoska

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
místopředseda oblastního sdružení