Petr Sládek

kandidát do Senátu, volební obvod č. 81 – Uherské Hradiště

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

MUDr. Petr Sládek

Narodil se v roce 1968 v Uherském Hradišti. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno. Lékařskou praxi zahájil v roce 1992 v nemocnici Uherské Hradiště na ORL oddělení. V roce 1999 složil atestaci II. stupně v daném oboru a byl jmenován zástupcem primáře. V roce 1996 byl zvolen předsedou okresního sdružení České lékařské komory v Uherském Hradišti, mandát vykonával dvě funkční období. V letech 2004–2007 zastával funkci lékařského náměstka Uherskohradišťské nemocnice a.s. V letech 2007–2013 provozoval soukromou lékařskou praxi v Uherském Brodě. Od roku 2013 zastává funkci ředitele Uherskohradišťské nemocnice a.s. Je ženatý, bez politické příslušnosti.