Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

kandidát do Senátu, volební obvod č. 72 – Ostrava-město

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, se narodil v roce 1970 v Opavě. Vystudoval všeobecné lékařství na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a postupně získal tři atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů, mj. v USA, Itálii a Německu. Je členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti, Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny a Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. 

Je dlouholetým přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, která patří mezi největší perinatologická a onkogynekologická centra v Česku. Ve své klinické a vědecké práci se specializuje na rizikové stavy v těhotenství a miniinvazivní operace. Vyučuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Inicioval a byl součástí týmu, který realizoval dostavbu perinatologického a onkogynekologického centra ve FN Ostrava, což představovalo investiční akci v hodnotě přibližně 450 mil. Kč. Pod jeho vedením si pak klinika získala pověst jednoho z nejlepších a nejpokrokovějších pracovišť v ČR.

Od roku 1999 byl šestkrát na misi Lékařů bez hranic, ve Východním Timoru, Libérii a na Srí Lance a je také členem dozorčí rady české pobočky. Pracoval také pro OSN či Královskou australskou chirurgickou společnost. V několika zemích školil lékaře a porodní asistentky a podílel se na programech snižování mateřské úmrtnosti ve světě.

V roce 2019 získal Cenu Via Bona nadace Via za filantropii, konkrétně za úspěšné dárcovské kampaně pro Lékaře bez hranic. 

V době koronakrize byl kritikem nepřiměřených omezení vydávaných ministrem zdravotnictví, zejména zákazu otců u porodu a návštěv u hospitalizovaných dětí a terminálně nemocných pacientů,  a podílel se na jejich úpravě.

Ondřej Šimetka žije se svou manželkou a třemi dětmi v Opavě.