Jiří Strachota

Povolání: fyzik
*1947

Politická příslušnost: Svobodní

Životopis

Narodil jsem se v Kolíně, ale mým krajem je Vysočina, kraj předků. V roce 1970 jsem promoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, měl jsem místo asistenta na FJFI a pozvání z University Toronto na stipendium PhD, které mi překazila „normalizace“. Po vojně mě fakulta vyslala do Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna, SSSR. Tam jsem pracoval v experimentech na urychlovačích v Dubně, Serpuchově, CERNu. Vrátil jsem se v roce 1985 a stal se technickým koordinátorem československých fyziků pro mezinárodní experiment H1 na urychlovači HERA v DESY Hamburg. Byl jsem prvním „východním“ členem výkonného výboru H1 a náš úspěch pomohl rychlému přijetí ČR do CERNu. Roku 1994 jsem přešel do průmyslu. V ČEZu jsem vedl projektový tým Emisní monitoring pro kontinuální měření emisí škodlivin z uhelných elektráren, potom průmyslovou informatiku v Cementárně Čížkovice. V roce 1999 jsem založil IND, s.r.o. (Informace Doopravdy), s kterou spolupracuji dosud (prodal jsem ji 2013). Věrný volič ODS až do Lisabonu, od roku 2009 člen Svobodných, nyní předseda krajského sdružení Vysočina.

Za rok máme mít zlatou svatbu, máme dospělé děti a mladá vnoučata. Kromě nich miluji hory, přírodu, lyže, mým koníčkem je poznání, mám rád sborový zpěv.