Oľga Haláková

Povolání: členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 1. místostarostka města Bečov nad Teplou, výtvarnice
*1948

Politická příslušnost: KDU-ČSL

Životopis

Oľga Haláková je původním povoláním výtvarnice. Vychovala dvě děti, dceru architektku a syna filozofa. Mimo volné umělecké tvorby, zaměřené na keramiku a medailérství, učila ve výtvarném oboru na Základní umělecké škole Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou. Do komunální a regionální politiky se zapojila v letech 1994 a 2000. Funkci starostky města Bečov nad Teplou vykonávala v letech 2006–2018. V současnosti je 1. místostarostkou města, které zastupuje v regionálních a celorepublikových seskupeních. Zastupitelkou Karlovarského kraje byla v letech 2000–2004, 2004–2008, 2016–2020, v současném volebním období 2020–2024 je členkou rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči.

Vzhledem ke svému uměleckému zaměření se výrazně věnuje zejména kulturní oblasti, obnově památkových objektů a zón a prezentaci těchto projektů. Působila jako garant Karlovarského kraje v rámci činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jako spoluzakladatelka Asociace nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje považuje za velmi důležitou podporu spolkové činnosti, které se věnují aktivní jedinci a skupiny obyvatel a pomoc aktivitám regionálních seskupení obcí, v rámci mikroregionů, sdružujících se za účelem obnovy samosprávních celků.