Karel Jakobec

kandidát na hejtmana


rok narození 1964

povolání uvolněný zastupitel Karlovarského kraje


2. Jan Bureš

*1974, statutární zástupce hejtmana Karlovarského kraje, starosta města Ostrov

3. Tomáš Linda

*1980, manažer, bývalý místostarosta

4. Petr Bursík

*1976, projektant

5. Jan Svoboda

*1956, ředitel divadla

6. Petr Čavojský

*1964, ředitel dětského domova

7. Jiří Brdlík

*1957, lékař

8. Pavel Janus

*1969, ředitel střední školy

9. Jiří Chval

*1961, ekonom

10. Tomáš Pospíšil

*1966, lékař

11. Jaroslav Kočvara

*1955, ředitel gymnázia

12. Ladislav Sedláček

*1970, ředitel Městského domu kultury Sokolov

13. Ingeborg Štiková

*1955, místostarostka města Jáchymov

14. René Bolvari

*1965, vedoucí střediska

15. Robert Plachý

*1970, ředitel zdravotních a sociálních služeb

16. Jiří Vaněček

*1973, obchodní ředitel

17. Jaromíra Rusiniková

*1965, učitelka

18.
*19
19.
*19
20.
*19
21.
*19
22.
*19
23.
*19
24.
*19
25.
*19
26.
*19
27.
*19
28.
*19
29.
*19
30.
*19
32.
*19
33.
*19
34.
*19
35.
*19
36.
*19
37.
*19
38.
*19
39.
*19
40.
*19
41.
*19
42.
*19
43.
*19
44.
*19