Marie Navrátilová

Povolání: správce nemovitostí
*1960

Politická příslušnost: ODS