MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

Povolání: poslanec Parlamentu České republiky
*1950

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Jiří Ventruba se narodil 2. 2. 1950 v Brně. Gymnázium i Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity vystudoval v Brně, za studií aktivně sportoval – jako sprinter za Zbrojovku Brno a Duklu Praha (akademický reprezentant ČR, juniorský reprezentant Československa a halový mistr ČSSR na 100 m). Jako lékař neurochirurg složil I. atestaci z chirurgie (Brno), nástavbou atestaci z neurochirurgie (Praha) a jako první neurochirurg z Československa také evropskou zkoušku EANS v neurochirurgii (Edinburgh/VB). V letech 1989 a 1990 působil jako hostující profesor neurochirurgie na New York University Medical Center v USA. V roce 1991 založil Dětské neurochirurgické oddělení v Dětské nemocnici v Brně a zavedl nové mozkové operace u dětí. V roce 1993 získal titul CSc. Vystupoval na výročních sjezdech Světové federace neurochirurgických společností WFNS (Kapské Město) a ISPN (Acapulco, Martinique) a výročních sjezdech amerických neurochirurgů AANS (Nashville, Boston, Cleveland). Publikuje v českých i světových odborných periodikách. Od roku 2013 je editorem Journal of Pediatric Oncology (Pharma). Členem ODS se stal v roce 2007. Působí jako komunální politik v městě Modřice (Brno-venkov): v letech 2006 až 2010 jako zastupitel, mezi lety 2010 a 2014 jako radní a od roku 2014 až dosud jako neuvolněný místostarosta. Je ženatý, má 3 syny a 1 dceru.

Od roku 2017 poslanec Parlamentu PS ČR, kdy ve volbách z 6. místa postoupil na 3. místo díky preferenčním hlasům. V poslanecké sněmovně je členem Výboru pro zdravotnictví, kde zastává funkci předsedy podvýboru pro vzdělávání lékařů, sester a nezdravotnických pracovníků. Dále je členem Výboru pro životní prostředí a v podvýboru pro sport. Je předsedou meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko, kde s japonským konsulem dojednal ustavení družebního statu mezi městy Sakai a Brna pro spolupráci, zejména v oblasti vědy, kultury, sportu, školství a mládeže.