Ing. Zdeněk Mahovský

Povolání: starosta obce Přísnotice
*1966

Vranovická 75
664 63  Přísnotice

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Ing. Zdeněk Mahovský

předseda místního sdružení

Občanské demokratické strany Přísnotice

Narozen: 21. 6. 1966

Bydliště: Za Humny 97, 664 63 Přísnotice

Vážený pane kolego, Vážená paní kolegyně,

Vážení kamarádi, kamarádky, přátelé a známí.

 

 

Dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat o podporu Vaší místní organizace a Vás osobně v mojí kandidatuře na lídra kandidátní listiny Občanské demokratické strany, oblastního sdružení Brno – venkov, ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. Nemám v úmyslu tímto rozhodnutím budovat svoji politickou kariéru, protože současná práce starosty obce Přísnotice mne dostatečně naplňuje, ale velmi rád bych své znalosti a celoživotní zkušenosti rozumně zúročil jako poslanec v Dolní komoře parlamentu České republiky. Možná jako jeden z mála řadových občanů naší země dosti pravidelně sleduji přímé přenosy, záznamy, brífinky a tiskové konference z jednání poslanecké sněmovny a někdy opravdu jen s údivem sleduji vystoupení některých poslanců, kteří předkládají, následně obhajují nebo zmateně připomínkují svou absolutní neznalostí a nezkušeností v daném oboru návrhy zákonů, které ve výsledku jen zvýší byrokracii a daný problém většinou ještě zhorší. Nikdo z nás není neomylný a nemůže o sobě tvrdit, že všechno zná, všechno ví, všude byl, to je zcela pochopitelné, ale já osobně se snažím ve své práci používat zejména selský rozum. Nechci žádným způsobem zpochybňovat znalosti a schopnosti kteréhokoliv ze současných poslanců nebo nějak upřednostňovat nějaký obor či profesi poslance, ale dle mého názoru nejblíže k jakémukoliv problému ve společnosti, tj. v našich městech a obcích, mají starostové těchto obcí a měst. Ne nadarmo se starostovi říká „starosto“.

Každý občan naší republiky má svobodné volební právo a tito starostové a starostky, kteří jsou těmto voličům nejblíže, jsou voleni na základě jejich schopností, znalostí, případně oblíbenosti, apod. Je veřejně známo, že vždy největší účast voličů ve volbách je při komunálních volbách. Pokud nejsou voliči přesvědčeni o těchto ctnostech kandidáta, takový kandidát neuspěje, alespoň takto by to mělo být. Bohužel opak je v tomto případě realitou, protože díky špatně nastavenému současnému volebnímu zákonu se do zastupitelstev měst a obcí dostávají i ti „méně schopní“ kandidáti s mnohem menším počtem preferenčních hlasů, než ti „schopnější“ kandidáti. Myslím, že každý z Vás jste se po komunálních volbách setkal s otázkou voliče „proč se do zastupitelstva obce nedostal Pepíček Opršálek s xxx počtem hlasů a proč se tam dostal František Bařínek jen s x počtem hlasů“? Co na takovou otázku chcete rozumně odpovědět, když sami moc dobře víte, že je to špatně díky nesmysluplnému volebnímu zákonu, který navrhl „nesmysluplný“ poslanec parlamentu České republiky. Omlouvám se, že Vám takto lidově popisuji obecně známou skutečnost, ale pro zaručení demokracie je pro mně kromě Listiny základních práv a svobod dalším klíčovým zákonem kvalitní volební zákon. Toto jen jeden z případů, který ve mně vzbudil myšlenku kandidovat do poslanecké sněmovny.

Nejsem starostou obce tolik volebních období, jako někteří moji kolegové, ale s upřímností a z vlastní zkušenosti Vám mohu říci, že za celý svůj život jsem nikdy neprostudoval tolik zákonů, vyhlášek a nejrůznějších nařízení jako teď v současné práci starosty obce, a to napříč spektrem jakékoliv oblasti zákona, tj. například sociální oblasti, odpadového hospodářství, veřejných zakázek, územního plánování a stavebního řádu, občanského práva, zákoníku práce, až přes oblast předškolního a základního vzdělávání, protože i školská zařízení patří mezi příspěvkové organizace obcí a měst, až po oblast trestně právní, protože i přestupková řízení hádajících se manželů, sousedů, vandalů, apod., jsou téměř každodenní prací starosty obce.

V posledních komunálních volbách v roce 2018 jsem získal největší procento hlasů pro Občanskou demokratickou stranu z celého oblastního sdružení Brna – venkova. V zastupitelstvu obce Přísnotice mám nadpoloviční většinu hlasů členů zastupitelstva za Občanskou demokratickou stranu a s koaličním partnerem Starostové a osobnosti pro Moravu mám devět hlasů z celkového počtu jedenácti členů zastupitelstva obce. Při tajné volbě starosty obce na ustavujícím jednání zastupitelstva obce jsem obdržel všech jedenáct hlasů členů zastupitelstva. Dne 26. srpna 2013 jsem byl na řádném jednání zastupitelstva obce zvolen starostou obce po odvolání bývalé neuvolněné starostky obce. Od této doby pracuji téměř každý den dvanáct hodin denně. Do současné doby jsem pro obec Přísnotice získal přes sto miliónů korun českých dotační podpory. Většinu z těchto dotačních projektů jsem zpracovával sám, a to od podání žádosti, přes výběrové řízení na dodavatele, stavební povolení, až po realizaci a realizační management. Strávil jsem tímto stovky hodin, a proto znám velmi dobře jak problematiku stavebních řízení, tak i problematiku byrokratických dotačních systémů a problematiku výběrových řízení na dodavatele. V případě, že bych uspěl ve volbách do poslanecké sněmovny, je pro mne další prioritou snížit byrokraticky nesmyslné úkony. Máme čtrnáct ministerstev, které nemají jednotný dotační portál. Při každé žádosti, na každé ministerstvo, paradoxně a zcela nesmyslně několikrát dokládáme existenci obce, existenci starosty, několikrát dokládáme faktury, platby apod. V dnešní elektronické době ještě vše několikrát zakládáme v papírové podobě, a to nechci rozebírat dále následné kontroly finančního úřadu, poskytovatele dotace, auditní kontroly hospodaření, apod. Vynakládáme tisíce korun za nákup papíru a tiskovin zcela zbytečně.

Vše výše popsané je jen zlomek toho, co mne povzbudilo ke kroku kandidovat do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Od svého útlého dětství jsem členem Sboru dobrovolných hasičů obce Přísnotice. Znám proto velmi dobře problémy a potřeby v této oblasti jak z hlediska dobrovolné činnosti, tak i z hlediska činnosti profesionální. Přes třicet jsem v tomto sboru zastával funkci velitele jednotky a několik let také v rámci okrsku, hasebního obvodu Židlochovicko, funkci velitele tohoto okrsku. Díky aktivní činnosti a organizačním schopnostem Sboru dobrovolných hasičů v Přísnoticích, který každoročně pořádá ve sportovním areálu Přísnotice několik soutěží v požárním sportu na úrovni obvodní, okresní, ale i krajské, jsem jako vedoucí představitel tohoto sboru velmi známou osobností mezi hasičskou veřejností celého Jihomoravského kraje. Za 45 let svého působení ve Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice jsem získal bronzové a stříbrné ocenění Jihomoravského kraje za mimořádné zásluhy. Od nepaměti je známo, že hasiči drží pohromadě, proto z hlediska potencionálních volebních preferencí se na tento okruh přátel, kamarádů, kolegů a známých mohu vždy spolehnout. Původním povoláním jsem zemědělský inženýr a téměř dvacet let před nástupem do funkce starosty obce jsem pracoval v zemědělství. V tomto oboru mám také tedy dostatečné znalosti a zkušenosti a jsem schopen profesionálně posuzovat i tuto oblast.

 Závěrem se ještě jednou všem velice omlouvám za poněkud zdlouhavé představení mé osoby, skutečností a myšlenek. Předem děkuji místním organizacím, ale i jednotlivcům, kteří vyjádří podporu mé kandidatury jako lídra kandidátní listiny Občanské demokratické strany, oblastního sdružení Brno – venkov, do voleb Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pro volby v tomto roce 2021.