Pavel Vochozka

Povolání: správce majetku - ekolog
*1965

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS