Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Karel Jurka

předseda oblastního sdružení

Miloslav Švábenský

1. místopředseda oblastního sdružení

Dušan Jakoubek

místopředseda oblastního sdružení

Hynek Julínek

místopředseda oblastního sdružení

Zuzana Hermanová

členka oblastní rady

Michal Hlaváč

člen oblastní rady

Marek Pazall

člen oblastní rady