Interview ČT24
29. ledna 2019

Pavel Blažek: Interview ČT24

(ČT 24 ) Hostem diskusního pořadu ČT24 byl poslanec a předseda sněmovního podvýboru pro justici Pavel Blažek.

Celý rozhovor s Pavlem Blažkem můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poslanci pokračují v přemýšlení o tom, jestli a jak je politicky ovlivňována česká justice. Všechno otevřel bývalý předseda Nejvyššího správního soudu, který veřejně mluvil o tom, že se prezident republiky snažil ovlivňovat rozhodování soudů. Umí justice čelit politikům? A vyřeší poslanci situaci nebo věci jenom zpolitizují? Proberu to s předsedou poslaneckého podvýboru pro justici a někdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem v právě začínajícím Interview ČT 24. Dobrý večer, pane poslanče, vítám vás.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Dobrý večer a děkuji za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy na podvýboru začínáte probírat podruhé tuto záležitost zhruba za hodinku. Kam se chcete dnes dostat? Co bude výsledkem toho vašeho jednání nebo výsledkem té vaší dohody, kterou tam případně učiníte?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Mám tam jeden hlas, ale můj názor je práce kvapná, v této věci obzvlášť, málo platná. Myslím si, že bychom dnes ještě k žádným závěrům nemuseli docházet, budu spíš navrhovat, abychom si pozvali ještě nějaké další představitele justice. Rád bych ale řekl ne k takovému tomu slyšení ala americký Senát, co jsme prováděli minule, ale spíš k takové debatě o tom, jaká ta situace opravdu je, protože ona vypadá jinak mediálně a jinak může vypadat z úst představitelů justice. A pokud ta situace není dobrá, jakože já jsem z těch, co si to nemyslí, tak potom se bavit společně o nějakých řešeních.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nemyslíte si, že není dobrá ta situace? Že není...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Myslím si, že je dobrá, tak, že není dobrá. Pokud jde o ohrožování nezávislosti, tak si myslím, že je dobrá. A soudci rozhodují nezávisle. Ale tady jsou dva pojmy, které se často pletou, že slovo nezávislí je téměř bez diskuse, protože mají, jak bych řekl, právní vymezení své samostatnosti, mají svoje platy, mají prostě spoustu různých věcí, ale jiná věc je nestrannost. Čili bavíme-li se o té poslední aféře, to znamená o rozhovorech třeba kancléře Mynáře s panem Baxou nebo prezidenta republiky s panem Baxou, to je debata spíš o nestrannosti. To znamená o tom, aby ten soudce, když soudí třeba spor mezi dvěma stranami, tak aby nedocházelo k tomu, že té jedné straní, protože se s ní třeba schází a podobně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to se děje? Máte obavu, že soudci nerozhodují nestranně?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Nemám. Soudců je cca 3 tisíce...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No že jste to tak vznes ten problém tady, že nejde o tu nezávislost tedy, ano...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
No ne, tak soudců je cca 3 tisíce. No ne, tak tady, no že to, co se dnes probírá v médiích, tak je spíš, pokud se to stalo, pokud jsem o zásahu do nestrannosti toho rozhodování, nikoli...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrá, tak připusťme, že používáme chytré slovo nezávislí...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
...do nezávislosti. A ono to není úplně slovíčkaření právnické, ono to má svůj význam.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, ale výsledek je, že jedna strana je poškozena tedy nakonec.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To vám nedokážu říct, protože ono je to docela už tragikomické sledovat, protože něco říká pan Baxa a pan Šimíček, něco říká pan prezident Zeman, něco říká pan kancléř Mynář. A v pátek jste zde měli pana předsedu Ústavního soudu, který to celé ještě tak musím říct až nebo jak se říká češtinářsky správně, se tady vyjadřoval, kdy spíše se dá z toho pochopit, že byl na straně pana prezidenta než těch soudních funkcionářů, kteří vystupují v této kauze.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Když se vrátím k tomu jednání, které už jste měli, to, co vám zatím soudci řekli o postupu Hradu a prezidenta republiky, tak na výboru padala taková slova, to označujete za závažné, nestandardní a nevhodné. Tak v čem je to takové?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Taková slova já jsem neřekl. Závažné je to proto...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale padala.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
...protože to samozřejmě plní jednak novinové stránky, vaše televizní pořady, nic proti tomu. To znamená, že i veřejnost se dozvídá, že se možná něco děje. A pokud je to v justici, tak je to samozřejmě vždy závažné. Čili závažné to je. A i jsem se setkal...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A je to závažné, protože se o tom mluví, nebo protože se v té justici něco děje nepravého?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Já myslím, že to je závažné proto, že vždycky když se ta jedna moc snaží nebo se to, nebo zdá se, že snaží vklínit do té moci druhé, tak je to vždy závažné. A je úplně jedno, jestli je to výkonná nebo soudní nebo třeba zákonodárná do výkonné. To je úplně jedno. Ty mantinely by se měly dodržovat. Pokud se nedodržují, tak se může zhroutit celá stavba, která se jmenuje právní stát nebo demokratický právní stát. To už je teď jedno, jaký ten přívlastek tomu dám. Takže proto je to vždy vážné...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže jedna moc se tady vklíňuje do druhé, a proto je to závažné.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte se, toto vlastně řekli ti soudci, a proto na to upozornili, ale oni používají slovo pocit, pan Baxa, tady pozor na to. I pan Baxa říká, že měl pocit z některých rozhovorů, že pan prezident například chtěl, myslím, že použil to slovo kšeftovat nebo obchodovat některé funkce nebo že chtěl předjímat nebo domlouvat určitá rozhodnutí těch soudů, ve kterých on se právě nacházel, což byl Nejvyšší správní soud. A to je prostě vážná rétorika, teda situace v tomto smyslu závažná je.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Když to tady je takto závažné, tak jaké kroky by teď měly tedy následovat? Ústavní, právní, zákonné, nevím, jaké kroky by teď měly následovat?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte, musíme se snažit zjistit stav. To znamená, to je ve spolupráci a třeba náš podvýbor, média a další, protože to nastartovala média tenhle celý případ. Takže musíme nastartovat...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nastartoval to pan Baxa, že o tom mluvil, ano, do novinového rozhovoru. Říkal to on, to neříkala média.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, to nebyla výtka, ne, to bylo konstatování. Já nejsem fakt ten, co by chodil útočit na média. To bylo konstatování jenom určitého faktu. Poté se teda rozproudila ta veřejná diskuse a váš dotaz zněl, pardon, teď jsem...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano. Jaké kroky by měly následovat, když je to závažná situace?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Napřed je potřeba zjistit, co se zjistit dá. Jediné, na čem jsme se shodli při tom veřejném slyšení všichni, bylo to, že bylo hovořeno s více soudci Ústavního soudu. To znamená, asi nebudu jediný, bude to zajímat i média, kteří další soudci to byli a jestli byli. Protože pan Šimíček to tam říkal jako určitou možnost a pan kancléř Mynář to vlastně potvrdil. To znamená, hovořilo se s ostatními soudci, tak by nebylo špatné úplně vědět, s kolika soudci to bylo a o čem ty rozhovory byly. Můžeme udělat pokus to zjistit. Pokud se nám to nepodaří zjistit, takovýto pokus, no tak nezbývá, než se bavit s justicí, která, upozorňuju, že tím, jak je právě, a v tom je ta nezávislost, docela uzavřená sama do sebe, tak já bych navrhoval, abychom si popsali v podstatě ty základní možnosti. Ale to rozhodující je, to si musí vyřešit justice sama. Justice hodně volá po samosprávě. To znamená, jsou-li tam nějaké problémy, tak opatření proti soudcům, kteří porušují, neznají ty hranice nebo je vědomě porušují mezi rozhovory s různými stranami toho sporu, které už být nemají, no tak předsedové soudů mají možnost dávat kárné žaloby a pokud takoví soudci existují, jakože já si to nemyslím, že to je absolutní menšina a je úplně jedno, jestli je to na okrese nebo na té nejvyšší úrovni, no tak se sama justice musí... Sama se taková...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já si to nemyslím, maximálně je to absolutní menšina. Takže já ...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, popisujeme si, co má být, teď se bavíme, normativní stav. Tak by to měla být na prvním místě sama justice, to znamená předsedové soudů, kteří se budou snažit, aby takoví soudci, pokud se to děje, už těmi soudci nebyli.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, a vy politici nic tedy. Vy byste, jako politici byste nic dělat neměli. Nebo jinými slovy, zeptám se jinak, není tady důvod uvažovat o krocích, které by vedly k odchodu prezidenta republiky z funkce?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte, tak zaprvé toho bylo prokázáno málo. Za druhé probíhá nějaké policejní vyšetřování v téhle věci, uvidíme, k čemu dospěje. A za třetí buďme realisti, víme, že na to je potřeba 120 poslanců. Dnes naprostou většinu sněmovny tvoří poslanci komunistů, ANO, SPD a ČSSD, to by teda, nevím, co by musel Miloš Zeman udělat, aby tihle poslanci se do tohohle jako je empeachment pustili. To znamená, to je varianta, o které zbytečně teď v rámci poplatníků touto debatou... To nehrozí, to prostě nehrozí. To je realita.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře a myslíte ... Ano, je realita, že to nejde. Dobře, ale vy si tedy myslíte, že by se to udělat mělo, akorát to prostě...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, nemyslím si, že by se to... Já jsem...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No na to se ptám.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
...na úvod řekl, zatím pro to je podle mě málo nějakých..., není to tak závažné porušení, nejsou pro to ani důkazy nebo bylo by, kdyby to bylo jasné a prokazatelné, což v tuto chvilku není. Mimochodem všimněte si jedné věci, zatím ta masa soudců je úplně potichu. Ono to taky o něčem svědčí. To je strašně zajímavý. Já bych čekal, že se budou ozývat...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
O čem to svědčí? O tom, že to tak je a nechtějí, aby se o tom moc mluvilo?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, já bych řekl, že to svědčí o tom, že jaksi odvykli tomu se veřejně angažovat ve věcech, které stojí zato, které se týkají jejich stavu. A tady budu kritický. Když šlo o jejich platy, tak jste jich tady měli plno, teď se vede závažná debata o mezích jejich kompetencí, o jejich, řekněme, svobodě rozhodování, a připadá mi, že jsou zbytečně ticho, což je zase můj kritický postoj k soudcům. Teď ne k justici jako takové.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Přijde vám to, že to je vlastně normální běh věcí na Pražském hradě, že takto jednají? Zavolám, promluvím, nabídnu, možná poprosím?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To já nedokážu posoudit. Ale já jsem zažil dva prezidenty jako ministr, to znamená pana prezidenta Klause, se kterým jsem tehdy dojednával jmenování například předsedy Vrchního soudu v Praze, tam nebyla vůbec žádná debata toho typu, které jsou dnes. Ale musím objektivně říci, že podle mé paměti jsem i s prezidentem Zemanem, který dojednával jmenování dvou nebo tří, to už nevím přesně, předsedu krajských soudů a tehdy se prezident Zeman, to zas jsem svým způsobem ocenil, jenom díval na to, jaké nedodělky mají tihle soudci. A měl tam nějaké připomínky. Ani náznakem toho, že by je nějak kádroval z jiného hlediska, mohu-li vůbec použít slovo kádroval, než z tohoto. Takže z osobní zkušenosti nedokážu, já jsem to nezažil s panem prezidentem Zemanem ani s panem prezidentem Klausem, a to opravdu vědí jenom účastníci těch debat. Těch já účasten nejsem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na druhou stranu, jestli jsem dobře četl, tak vy jste už v roce 2015 v souvislosti s odchodem předsedkyně Nejvyššího soudu paní Brožové a rychlým jmenováním jejího nástupce mluvil o hrách na Pražském hradě, které poškozují jméno justice, takže dělá se to tam na Hradě?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Tehdy se to tak udělalo, to prostě... Ale tehdy, to já bych musel rozšířit...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže se to tak děje tedy na Hradě. Zavolám, nabídnu, dohodnu, udělám, ovlivním.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Tehdy se to skutečně stalo, že se jednoho dne národ dozvěděl, že máme nového předsedu Nejvyššího soudu. Tady abstrahuji od té osoby, to není důležité a byl bych nerad, aby to vyznělo, že namítám něco proti osobě, která se stala tím předsedou. Ale bylo to tak náhle zajímavě uděláno, že někdo rezignoval a teď se jenom velice uzavřený kroužek lidí dohodl, že nástupce bude ten nástupce, který tam dnes je.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže to politici tak dělají tedy.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Takže hra to byla samozřejmě, to jako...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
On o tom ostatně i pan Baxa mluvil, že politici jsou zvyklí, řekněme, takovýmto způsobem vést určité politické bitvy.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Tehdy to nebyli jenom politici, to byla justice s prezidentem Zemanem tehdy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poslechněme si pana Baxu.

Josef BAXA, soudce /Události, komentáře, 24. 1. 2019/:
Já chápu politiky, kteří se pohybují jak ve vládě, v parlamentu, tedy v exekutivě, v legislativě, že to jsou prostě klasičtí politici, jsou to účastníci politické soutěže, oni bojují o moc, oni chtějí získat moc a uvažují tímhle způsobem, že možná když někdo ze sféry soudní moci se nějak vymezuje, takže je to nějaký boj nebo nějaká, nějaký útok nebo nějaká pomsta. No vůbec ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je to nějaký boj Zdeňka Baxy o nějaké své postavení v justici?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To ví pan Baxa, ale pravda je jedna, že pan Baxa...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
On právě říkal, že vy jste na to navyklí, vy politici.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ale vždyť přece soudci také. Vy jste dal ten příklad přece teď. A to teda nebylo tak, že by prezident Zeman vytáhl z klobouku jméno, které tam tehdy dosadil Nejvyšší soud, ale přece je veřejně známé, že tedy to domlouval pan Rychetský, pan Baxa a pan Zeman. Jiný politik, pokud je mi známo, u toho nebyl. To znamená, že tady to není úplně o té hře nějakých politiků, ale tady v tom byly i špičky justice a já jsem tedy jenom odsoudil tu formu. A já jsem to dával do souvislostí. V souvislosti s tím, že jsou to často soudy, které politikům vyčítají netransparentnost. A mně tady ta transparentnost chyběla tehdy. To je vše.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak si ale vysvětlujete, že pan Baxa musí prezidentovi na té schůzce vysvětlovat, že i když je šéfem soudu, takže nemůže nařizovat soudcům, jak mají rozhodovat, že není jejich nadřízeným v tomto smyslu, aby jim nařizoval, jak mají rozhodovat.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Teď se nechci nikoho dotknout, ale někdy se na fakultách právnických používalo takové slůvko nebo sousloví inženýrské právnické myšlení. A to je přesně ono. Já bych řekl, že toto má i pan předseda vlády Babiš, kteří mají občas představu, že je-li někdo šéfem třeba státního zastupitelství na nějaké úrovni, nebo soudu na nějaké úrovni, takže tam všichni poslouchají jak ve firmě. A z tohoto plyne taková..., čili je to spíš z neznalosti a možná z něčeho...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Z neznalosti?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
...že tak nikdy nemůže být... Já bych trošku řekl, že ano, protože z toho...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Není to prostě chtění, aby to tak bylo? Ty rozhoduješ, tak ty seš šéf, tak ty rozhoduješ, tak rozhodni a zařiď to, ano. Tak to zaznívá.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
I neznalost může vést k tomu, že chceme věci, kterých nemůžeme dosáhnout. A ono se toho dosáhnout nedá. Ti soudci...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže neznalost nikoli snaha ovlivňovat?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Víte, to může být kombinace. To já nepoznám. Ale nechci soudit, jestli je to u pana prezidenta Zemana neznalost, nebo jestli je to u pana prezidenta Zemana chtění a moc dobře si je vědom toho, že to je nedosažitelné. Ale víte, z Miloše Zemana nedělejme určitě v žádném případě hloupého člověka. To znamená, že by chtěl něco, o čem ví, že to stejně nejde, tomu já nevěřím. Čili já bych tam dal spíš tu kombinaci a představu toho, že to přece musí jít, aby to tak bylo. A přiznejme si, že on už to zkoušel kdysi, když byla nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, tehdy také zkoušel dávat z vlády politická zadání pro nějakou trestní politiku a i tehdy to nevyšlo, to si musíme říct, jak to bylo, protože to prostě není tak úplně jednoduché. A myslím, že to za normálních okolností, to znamená v právním státě, a tím my jsme ještě pořád a myslím, že dlouho budeme, takto být nemůže takovéto pokusy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy už jste zmínil Pavla Rychetského. On právě ve vysílání České televize mluvil o tom, jak by případně měly, nebo neměly vypadat kontakty soudců s okolím.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu /Interview ČT 24, 25. 1. 2019/:
Samozřejmě že nelze žádným způsobem požadovat nebo nařídit soudcům, že se nesmějí potkat, abych to řekl, s nikým z vnějšího světa. Je docela rozumné, a musím říci, že šťastné, že je Ústavní soud v Brně, že ta častá frekvence kontaktů s poslanci, senátory, prostě s politickou sférou je přece jenom trochu redukována, protože všichni dostáváme stále pozvánky na recepce.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Měla by být nějaká jasná psaná pravidla, jak se mají soudci stýkat se svým okolím?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To nejde, takže určitě ne. V žádném případě ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč to nejde?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To se nedá popsat. Jsou věci prostě, které se popsat nedají. A jsou věci, které si ten stav v tomto případě soudcovský, musí ohlídat sám. A buďto tam budou lidé, kterým je jasné úplně, jaká ta pravidla jsou, nebo tam budou lidé, kterým to jasné není. Pokud jim to jasné není, tak tam býti nemohou a ten stát se jich sám musí zbavit. A jestli to jsou advokáti nebo soudci nebo redaktoři České televize, teď to neberte, myslím to úplně, jak to je, tak to tak prostě, to jinak nejde. Ale popisovat to nějakými kodexy považuju za úplně vyloučené. To prostě nejde. To je nedosažitelné. A jinak s panem Rychetským souhlasím, že je Ústavní soud v Brně, je dobře.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nejde, nemohou být pravidla na to, že někdo... Tak vy jste z Brna, tak jsem nic jiného nečekal ani.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
No přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Zpátky ale k tomu problému. Proč nemůže být někde napsáno potkáš-li se s někým, zapíšeš to, řekneš to, budeš o tom informovat, bude na to nějaký registr.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To je trošku jiná věc, ale víte, vždycky u těch setkání dvou lidí jde o ten výklad. To znamená, když se potká pan Blažek s panem Takáčem na ulici, řeknou si dobrý den, jak se máte, uvidí nás někdo, tak z toho může udělat, že my dva si domlouváme, jak ten dnešní projev bude vypadat, a tím pádem jsme neobjektivní v tom pořadě. Ale jenom my dva víme, jak to bylo. To se dá odstranit jedině tím, že...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Podotýkám, že jsme se nepotkali dnes.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ano, že to prostě řekneme někde, ano, potkal jsem Blažka. Ale pokud dojde ještě k tomu, a toho jsme svědky, že oba účastníci, že ta debata není pouze dobrý den, jak se máte, ale je delší, tak bohužel nikdy nejsme schopni tu interpretaci, jakou si ti účastníci toho rozhovoru tomu dávají. To jsme poslouchali typicky na té debatě toho podvýboru, kde někdo měl zato, že si normálně vypráví a říká názor pana prezidenta, ale ten druhý už se ale domníval, že ho chce ovlivnit. To nesepíšeme nikdy, jak lidé budou vnímat slova toho druhého. Prostě nikdy. Já osobně bych doporučoval...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili je to věc justice a...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Pane redaktore, jinou věc. Ať se prostě nepotkávají ve dvou a ať prostě zapisují, že se potkávají s někým. Není to zas taková omluva, za to slovo se teď omlouvám, pakárna, lidově řečeno, splnit se to dá. Ale myslím si, že jestli je nějaký vzkaz pro ústavní soudce a soudce Nejvyššího správního soudu, budou-li se potkávat s politiky, ne ve dvou. To prostě už samo o sobě působí podezřele a naprosto, i kdyby se bavili o čemkoli, a naprosto jednoznačně to připouští ten dvojí výklad těch dvou osob a pak jsme v situaci, v jaké jsme. To znamená...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili podtrženo sečteno, když takovéto schůzky budou, ať už budou někde zapsané, nebo nebudou zapsané, je to prostě věc justice a my musíme věřit justici, že justice se soudců, kteří by dělali nepřístojné kontakty s politiky, zbaví sama. Rozumím tomu dobře?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
No tak by to mělo být. A já myslím, že to tak je. Já jenom občas jsem trošku kritický k justici z toho, že příliš /nesrozumitelné/ ministr a ten ministr vlastně nahrazuje to, co nedělají ti soudci sami, protože i předsedové soudů jsou kární žalobci a zdá se mi až příliš časté, že to za ně řeší ministr spravedlnosti. A to si myslím, že dobré není, že když už se ty delikty dějí, pokud se dějí, tak by to primárně měli být předsedové soudů. Od toho také kromě jiného předsedy soudu jsou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A když to tedy dělat nechtějí, jak teď naznačujete, tak nemělo by se jim to sebrat úplně?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Zdá se mi, že ta čísla jsou zbytečně veliká u ministrů. No a myslím, že to je jedna...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře a nemá to tedy programově i ze zákona změnit pravidlo bude to dělat někdo jiný, když vidíme, že to soudci dělat nechtějí?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, zase tady nejde o pravidla, to už tam všecko je napsáno. Jde o to, jak to kdo využívá. Ale přece co je základní pozitivum toho, co se děje teď, že se o tom veřejně diskutuje a že i soudci i politici musejí přemýšlet o tom, že jsou nějaké hranice a že prostě něco, co vypadalo, jako že není problém, tak tím problémem může být. To znamená právě ty neformální schůzky a tak dále. Takže si dá každý už teď pozor.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Schůzka dvou politiků, prezidenta republiky a předsedy vlády České republiky, ta byla k této tematice včera večer a prezident republiky, alespoň podle tvrzení pana premiéra, mluvil o soudech a soudcích.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/:
Bavili jsme se krátce ohledně, dá se říct, těch názorů pana prezidenta na Nejvyšší správní soud, kde on vlastně jenom zopakoval svůj názor, že má pocit, že nahrává ekologickým aktivistům, kteří potom vlastně brzdí stavby do infrastruktury.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak si v této souvislosti vysvětlujete slova pana prezidenta republika, pakliže budeme panu premiérovi věřit, že to takhle pan prezident řekl, že Nejvyšší správní soud je aktivistický?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
A zase je tam to slovo... Já vám řeknu pocit. To je zase právě to slůvko, že on je každý velice opatrný a když má někdo pocit, já jsem fanatický příznivce Beatles, napsali na sklonku kariéry písničku I have got a feeling, to znamená mám pocit, v písničce dobrý, ale o čem my dva se máme racionálně teď bavit, když má někdo pocit, že když má někdo pocit, že tak netvrdí, že to tak je, ale má takový pocit. Co my s tím? Rozumíme si? To je takové tvrzení, které vlastně není tvrzení, je řečeno velice opatrně. A jestli má pan prezident pocit, že soudy soudí příliš pro ekologické aktivity, tak teda tak má pocit. No tak ať ho má. To jako, víte, rozumíte že my s tím...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nepoškozuje to neskutečně tu justici, když prezident republiky, přímo zvolený prezident republiky řekne já mám pocit, že ten soud to dělá špatně. Není to zásadní znedůvěryhodnění té justice? Buď je to pravda a je problém, že soudy soudí tedy špatně, aktivisticky a...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte, byl bych raději, ale on zase včera to řekl, pokud se nepletu, panu předsedovi Babišovi a ten to řekl vám. To neřekl prezident.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak to bylo, ano.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To znamená, že já mám radši úspornou rétoriku u všech ústavních činitelů ve svých vzájemných vztazích, protože ano, máte pravdu, pak se vzájemně diskreditují nejenom ty instituce, ale celý systém jako takový. To já nemám rád. A pokud jde o pana prezidenta, nevím, jestli to takhle řekl, ale víte, my jsme kdysi na vojenské katedře, na kterou jsem se absolvoval za předchozího režimu, měli nějakého důstojníka a ten vždycky říkal: „Blažku", on byl z východního Slovenska, „... když mě naštvete, jak vy k mi, tak my k vy." To se přesně děje teď. Pan prezident má pocit, že nějakým způsobem, řekněme...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže je to taková trochu pomsta, to je teď, ano.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
No teď je to jak vy k mi, tak my k vy. Taky mimochodem i to sdělení pana Ovčáčka ve vztahu k zpětvzetí žaloby pana Mynáře, to prostě je politické sdělení. O tom, že ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A tak trochu msta justici, rozumím tomu dobře, říkáte?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte se, msta je silné slovo, jak říkám, jak vy k mi, tak my k vy. To se prostě ... Jestli slovo msta, prostě pan prezident je člověk a všichni to víme už 30 let nebo jak dlouho je ve veřejném prostoru, nerad si nechá něco líbit a hrozně rád to vrací. No tak to je prostě ono.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Velmi krátce, rétorika mezinárodně politická. Britská premiérka Theresa Mayová chce vyjednat významné změny v odchodové dohodě Velké Británie. To slibuje něco, co je reálné?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
To já nedokážu posoudit, to se nedá posoudit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Měla by Evropa znovu začít jednat?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
No určitě. Podívejte se, Británie není nějaký...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Určitě? Když už se jednou dojednalo?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte se, Británie není jenom nějaký bezvýznamný stát. Já zaprvé velmi lituji toho, že odchází,  to říkám se vším přesvědčením a pocitem. Za druhé odejít ve zlém není dobré nikdy pro budoucí vztahy. To znamená, klidně by se mělo jednat a jestli mají evropské orgány takový pocit, že těm Britům musí trošičku jako dát takovou malou facičku za to, že si dovolili odejít, tak si myslím, že to pro budoucnost není dobré. Klidně jednat znovu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže znovu jednat, i když Evropa jasně řekla ne, o tomto se debatovat nedá, takže otevřeme znovu?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Dohoda je v mezinárodní politice na prvním místě. Když není, tak to dopadá tím, že se...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ta dohoda už se dojednala.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Dojednala, ale nebyla schválena. To znamená, vlastně není, de facto není.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže znovu.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Klidně bych byl pro, aby se jednalo dál. Ať se jedná. Když se nedohodnou, v mezinárodní politice to nikdy nekončí dobře. Jenom se to odsune. A o tom jsou naše dějiny od roku 18, těch příkladů bych vám našel. Kolikrát se něco odsunulo a pak to přišlo.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poslanec Václav Klaus navrhuje, aby se za mazání příspěvků na veřejných sociálních sítích trestalo až 3 roky vězení. Když provozovatel nebo majitel nějaké sociální sítě smaže nějaký příspěvek, tak má za to jít na 3 roky do vězení?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Podívejte, já patřím k těm poslancům ODS, kteří to nepodepsali, tento návrh zákona.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nepodepíšete?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne. A já si myslím, že ten důvod je jednoduchý. To je strašně složitý problém, který téměř na světě, všude se o něm diskutuje, málokde se ale řeší, protože se přemýšlí o tom, jak se má řešit. Ale já jsem přesvědčený o tom, že řešit to trestním právem je špatná cesta. Toť vše.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tento zákon tedy nepodpoříte. Stávající pravidla neošetřují dostatečně svobodu slova, aby se nemazaly názory, ale zároveň aby byl chráněn někdo, kdo je poškozován, aby se beztrestně nešířily lži, odpornosti a tak dále? Na to stávající pravidla nestačí?

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Víte, máte dvě možnosti. Vždycky, ať už jde o vydávání novin, knih, čehokoli, buďto se spoléháte na to, že jsou nějací redaktoři, vedoucí redaktoři, majitelé těch či oněch médií, kteří to prostě budou hlídat. A tak to bylo vždycky, ať už tisknu noviny, ten princip je stejný. Nebo tomu nevěřit tomuhle systému, a budete vymýšlet různé právní nástroje, jak to udělat jinak. Ale já bych zůstal, protože to beru jako osvědčenější, nakonec jednodušší a možná praktičtější, u toho, že je právem těch redakcí mluvit do toho, co zveřejníme, co ne. Víte, já sám jsem mockrát zuřil...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Včetně tedy redakcí... Třeba majitel Facebooku, to asi není redakce, ale...

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
...když napsali nějaký článek, který mě rozčílil, byl třeba o mně, pak jsem odpověděl, nevytiskli to. Ale že bych to chtěl udělat tak, že někomu to nezveřejní a někdo by měl být trestně stíhán, kdo? Ten úředník, který udělá to zmáčknutí nebo nějaký nadřízený, kdo to rozhodne nebo majitel toho... Čili ono i po té právní stránce to není jednoduché. Čili říkám řešit, bavme se o tom, ale to není jednoduchá diskuse, ale ta cesta podle mého přesvědčení, a nemám ve všem pravdu samozřejmě, ale není cestou trestního práva. Proto jsem to nepodepsal.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Bavíme se o ochraně svobody slova, nebo o ochraně dezinformačních válek? To říká Miroslav Kalousek.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
Já nepochybuji o tom, že pan poslanec Klaus, můj kolega klubový, že mu jde o ochranu svobody slova. Jenomže vždycky jak tato témata, která působí strašně jednoduše, ale jsou velmi složitá, protože dokonce bych řekl, že v lidském abstraktním myšlení je máloco složitějšího než rozebírání těchto pojmů, jako je svoboda slova, soukromí, kde jsou ty hranice, takže se vůbec nedivím, že politická konkurence tomu dává jiné nálepky, než on to myslí. A když jsem s ním o tom mluvil, tak jsem přesvědčený, že mu jde o svobodu slova. Ale já jenom říkám, ta cesta se mi nezdá.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Rozumím. Děkuju za rozhovor, pane poslanče. Na shledanou.

Pavel BLAŽEK, předseda sněmovního podvýboru pro justici a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:
A já děkuji za pozvání. Na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Za chvíli Události začínají. Pěkný večer. Na shledanou. Pokud možno pěkný večer s Českou televizí.

Pavel Blažek

Pavel Blažek

poslanec PČR
předseda regionálního sdružení RS ODS JMK

Více o autorovi