Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Josef Slovák

předseda oblastního sdružení

Zbyněk Fojtíček

místopředseda oblastního sdružení

Petr Nachtmann

místopředseda oblastního sdružení

Robert Hlavica

člen oblastní rady

Petr Holý

člen oblastní rady

Mojmír Houser

člen oblastní rady

Daniel Hruška

člen oblastní rady

Roman Kalabus

člen oblastní rady

Tomáš Kantor

člen oblastní rady

Marek Netolička

člen oblastní rady

David Plucnar

člen oblastní rady

Jiřina Sklenská

členka oblastní rady

Jindřich Žák

člen oblastní rady