Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Dalibor Adam

předseda oblastního sdružení

Vlastimil Hruška

1. místopředseda oblastního sdružení

Jiří Dytrt

člen oblastní rady

Martin Jareš

člen oblastní rady

Martin Krejza

člen oblastní rady

Daniel Kubelka

člen oblastní rady

Tomáš Pirkl

člen oblastní rady

Matouš Pořický

člen oblastní rady

Michal Stasiowski

člen oblastní rady

Josef Tareš

člen oblastní rady

Ivo Toman

člen oblastní rady