Ing. Pavel Štětka

Povolání: stavební inženýr, OSVČ
*1967

Politická příslušnost: BEZPP