6. dubna 2023

Jsou ceny mobilních služeb v ČR vysoké?

(www.ods.cz/ustecky) Za služby se u operátorů považuje mobilní paušál, internet a TV kanály. Českému trhu s operátory dominují T – Mobile, O2 a Vodafone. Podíl ostatních alternativních virtuálních operátorů je pouze 7 %. Už z toho je vidět, že na tomto trhu jde o klasický oligopol, tj. v odvětví existuje pouze několik silných firem, ostatní firmy by při vstupu na trh musely překonat značné překážky apod. Vzájemná soutěž mezi těmito velkými hráči může vzbuzovat dojem ostrého konkurenčního boje, což může být pravda, ale také spíše nemusí!

Srovnání mobilních služeb u operátorů provedla např. společnost dTest. Komparace se doporučuje vždy provádět u tzv. neomezených tarifů. Velmi zajímavé je srovnání s Rakouskem, kde jde co do velikosti o obdobný a srovnatelný trh, ale technicky nesouměřitelně náročnější a co se týká klientů, tak o hodně bohatší.

Země

Volání

SMS

Data

Cena

Polsko

Neomezeně

Neomezeně

30 GB

130 Kč

Polsko 5G

Neomezeně

Neomezeně

Neomezeně

325 Kč

Rakousko

500 volných minut

500 SMS

8 GB

190 Kč

Rakousko

500 volných minut

500 SMS

40 GB

240 Kč

ČR

Neomezeně

Neomezeně

3 GB

549 Kč

ČR (5G)

Neomezeně

Neomezeně

4 GB

585 Kč

ČR

Neomezeně

Neomezeně

Neomezeně

983 Kč

ČR (sloučení více tarifů nebo služeb)

Neomezeně

Neomezeně

Neomezeně

791 Kč

Pohled na tabulku je tristní. Přesnost výsledných cen není důležitá. Neomezené tarify v ČR jsou ve srovnání s nejlevnějšími tarify některých zemí EU dražší o desítky procent.

Také ze studie Evropské komise vyplývá, že nejdražší mobilní tarify z EU jsou v ČR. Srovnávána byla mobilní data a kombinace mobilních dat s volnými minutami. Ceny byly přepočítány podle parity kupní síly měny. Někde je dokonce průměr EU na polovině české ceny! Ve skupině nejdražších států nás doplňuje Kypr, Malta, Maďarsko, Dánsko a Lotyšsko.

Proč tomu tak je? Po pravdě řečeno, nevím. Nevidím k tomu žádný důvod.

  • V objektivní nákladové důvody na straně operátorů, které by se promítly do vyšších cen mobilních tarifů, nevěřím.
  • S tvrzením, že vše vyřeší vstup dalšího operátora, nesouhlasím. Sice by bezpochyby došlo k většímu tlaku na snížení cen, alespoň ze začátku, ale stále to bude oligopol, s potenciální možností společného postupu při cenotvorbě.
  • Podle operátorů ceny mobilních tarifů reálně v čase klesají – připouštím, ano, klesají.
  • Mobilní paušál a internet jsou dnes předpokladem výkonu každé práce, jsou životní nutností a tvoří vlastně infrastrukturu, jsou součástí běžného spotřebního koše. „Uměle naroubované“ vyšší ceny tak mohou tvořit jistou překážku rozvoje a konkurenceschopnosti celé společnosti.
  • Samotní operátoři prý tvrdí, že v ČR jsou jiné podmínky a je zde potřeba velmi kvalitní síť – kvalitu sítě nelze zpochybnit, ale jiné podmínky??
  • Zákazníci mohou docílit snížení cen služeb mobilních operátorů například tím, že operátora kontaktují a oznámí mu, že chtějí odejít. Zákazníci musí být zkrátka náročnější, sebevědomější, informovanější, umíněnější. To je jediná možnost.
  • Evropská komise nedávno opět odmítla návrh Českého telekomunikačního úřadu na regulaci trhu s mobilními daty v České republice i přesto, že největší operátoři disponují významnou tržní silou.

Ing. Libor Turek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady