21. března 2023

Pád Silicon Valley Bank není předehra bankovní krize

(www.ods.cz/ustecky) Souhlasím s Tomášem Pfeilerem, že pád Silicon Valley Bank není úvodem k závažnější krizi. Jedná se spíše o ojedinělý případ a ne o „předstihový ukazatel“ k nějakému systémovému šoku – bankovní krizi.

Proč došlo podle většiny bankéřů a ekonomů k jejímu pádu?

  1. Převážná většina klientů banky byly technologické start-upové firmy nebo venture kapitálové fondy a šlo tak o nestabilní zdroj vkladů.
  2. Bilanční suma banky se zvětšila v období levných peněz za tři roky 3x!
  3. Banka investovala významnou část svých prostředků do dlouhodobých vládních bondů a dluhopisů. V důsledku neanticipované a nekontrolovatelné míry inflace však začaly ceny těchto instrumentů v bilanci banky padat a aby se banka nedostala do potíží s likviditou, musela prodávat bondy a dluhopisy se ztrátou. To vynulovalo značnou část jejího kapitálu.

Po pádu SVB se zhroutil i bankovní dům Signature Bank, obdobný případ, pro který platí obdobné důvody a příčiny.

Tento víkend došlo k vyvrcholení obrovských problémů švýcarské banky Credit Suisse, kterou na doporučení a žádost švýcarské vlády převzala konkurenční banka UBS a tím ji zachránila od krachu. To už je „jiná káva“. CS od roku 2011 patří mezi celosvětově systémově významné banky. Credit Suiss však v posledních letech zažila řadu skandálů, které kulminovaly minulý rok na podzim. Chybná rozhodnutí v minulosti (hovoří se o rizikových dluhopisech) a hlavně následná ztráta důvěry vyústily v masivní odliv vkladů klientů, tj. „run“ na banku. To nemůže přežít žádná bankovní instituce!!

Myslím, že se jedná o specifické situace a jedinými důsledky bude krátkodobé oslabení kurzu koruny, dočasné oslabení akcií tuzemských bank a přesun majetku investorů do těch nejbezpečnějších, zároveň však nejméně výnosných investorských nástrojů.

Zkrátka když chce banka vydělat peníze, platí pro ní stejné zásady jako pro člověka - k penězům nikdy nevede cesta jednoduchá, i když to někdy tak vypadá, bez práce či adekvátního „energetického výdaje“ to nejde, spíše než „velké oči“ se vyplatí určitá pokora. Nejdůležitější je však toto: ŠTĚSTÍ JE JAKO LUNA. ROSTE NEBO HO UBÝVÁ, ALE NIKDY NEDOKÁŽE ZŮSTAT STEJNÉ.