6. března 2023

Mimořádná valorizace zvýhodní penzisty s nejnižšími důchody

(www.ods.cz/ustecky) V posledních letech rostou důchody rekordně. V červnu překročí průměrný důchod 20 tis. Kč. Vláda loni navyšovala důchody 3x, nárůst průměrného důchodu činil 31 %, to je téměř 5 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda v ČR v roce 2022 byla téměř 40 tis. Kč. Poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy v ČR byl vždy kolem 40 %, nyní je téměř 50 %. Náš průběžný důchodový systém je kalibrován na cca 40 % průměrné hrubé mzdy.

Valorizace je navýšení důchodů, ke kterému dochází každý rok v řádném termínu v lednu, později případně v mimořádném termínu. Smyslem je udržení životní úrovně seniorů v souvislosti se zdražováním a inflací. Zjednodušeně řečeno, čím vyšší inflace, tím vyšší valorizace.

Mimořádná valorizace se přiděluje podle zásluh, dochází tak ke znevýhodňování příjemců nižších důchodů. Proto byl pro letošní mimořádnou valorizaci upraven její mechanismus. Každý důchod bude zvýšen o stejnou částku 400 Kč a o procentní výměru podle výše důchodu. Zvýšení bude činit cca 760 Kč. Zvýhodněni tak budou příjemci nižších důchodů.

Náš průběžný důchodový systém je připraven na „normální“ míru inflace, která může krátkodobě „přestřelovat“ inflační cíl ČNB. Ale žádný důchodový systém nemůže být přece z hlediska udržitelnosti připraven na abnormální a extrémně vysokou míru inflace, způsobenou důsledky nepředpokládatelných vnějších vlivů a rozhodnutí, které popírají „zdravý“ rozum (covid-19, válka na Ukrajině a růst cen pohonných hmot a energií v důsledku války na Ukrajině, Green Deal a jeho urychlená realizace bez ohledu na realitu). Nemůže dokázat přece plně kompenzovat pádivou inflaci nebo hyperinflaci. Zatímco inflace by se měla po určité době postupně vrátit k inflačnímu cíli v důsledku přizpůsobení světové ekonomiky vnějším šokům, protiinflačního působení ČNB a odpovědné rozpočtové politiky vlády, valorizované důchody již zůstanou a logicky zvýší základnu pro jejich zvyšování v budoucnu. Nastává multiplikační efekt. Valorizace valorizací. Funguje jako princip sněhové koule.

Miliardy navíc letos, téměř dvojnásobek miliard pak příští rok. Výsledkem by byl deficit důchodového účtu po roce 2050 až 5 % HDP, to znamená 300 – 350 mld. Kč. Následoval by krach důchodového systému, rozvrat veřejných financí. Pokles penzí třeba o 50 % v důsledku insolvence, bez ohledu na demografický vývoj.

Z těchto důvodů souhlasím s tím, aby mimořádná valorizace důchodů byla nižší.

Já vím, obecně platí základní makroekonomická poučka, že každý chce valorizovat. Valorizace se týká také např. důchodů mých rodičů, není to zrovna důvod skákat radostí. Ale je to potřeba!

Ing. Libor Turek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady