2. února 2023

Omezení v demokratickém výběru pohonu motorů může být překážkou hospodářského růstu

(www.ods.cz/ustecky) EU se shodla na zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035

V zemích EU má být prakticky nemožné pořídit si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. Státy EU dohodly s Evropským parlamentem podrobnosti nových pravidel, která by měla od roku 2035 znamenat zákaz prodeje nových osobních aut a lehkých užitkových vozů s klasickými spalovacími motory. Opatření se netýká ojetých vozů a musí být ještě schváleno členskými státy. Technicky nejde přímo o zákaz prodeje, ale o radikální zpřísnění norem pro emise CO2. Ty mají přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřily se např. na elektromobily.

Zpřísnění pravidel pro emise aut je součástí klimatického balíčku Fit for 55, jímž chce EU dosáhnout 55 % snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Balíček má pomoci dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a je součástí strategie Green Deal.

Auta se spalovacími motory bude možné prodávat i po roce 2035, ovšem musí být poháněná novými palivy, jako je syntetická nafta, zemní plyn nebo vodík.

Co to může v praxi znamenat?

  • Nepřiměřené finanční náklady na potřebnou infrastrukturu. Podle EU by měla být do roku 2026 na hlavních silničních tazích každých 60 km elektrická dobíjecí stanice, každých 100 km vodíková plnicí stanice. Už to je obtížně splnitelné, ale jak se dobíječky a plničky budou v ČR řešit např. na sídlištích, nikdo vědět nemůže.
  • Vyšší náklady na opravy. Změní se podstata modelu oprav automobilů. Opravy budou dražší z důvodů nutnosti využít značkového servisu, vyšším nárokům na digitalizaci, kvalifikaci personálu a vyšší hmotnosti elektromobilů.
  • Hrozba tzv. „Havana efektu“. Ulice mohou být plné starých aut, nová nebudou nebo si je lidé nebudou moci dovolit.
  • Růst ceny ojetých automobilů. Dojde ke zmrazení nabídky a růstu poptávky.
  • Růst ceny nových automobilů. Např. na vyspělých evropských trzích vzrostla jejich cena za posledních 7 let téměř o 20 %, rostou ceny pojištění, poplatků, PHM, elektromobily budou drahé úměrně tomu, jak drahé budou jejich baterie.
  • Růst ceny elektřiny jako důsledek elektromobility. Poptávka po elektřině bude větší než nabídka. Představme si např. sídliště, kde každá domácnost vlastní elektromobil a chce ho přes noc dobíjet. Navíc, za současného energetického mixu, řečeno s nadsázkou, každý elektromobil bude mít „výfuk“ v Prunéřově.
  • Nutnost dotací. Z celkového počtu vozů na silnicích v ČR tvoří jen nepatrnou část elektromobily. Pro podporu elektromobility jsou potřeba dotace. Pokud bychom ale postupovali např. po vzoru Velké Británie, nechali bychom tuto oblast bez dotací. Zjistili bychom, zda společnost dozrála k tomu, aby kupovala dražší a ekologičtější spíše než levnější a méně ekologické. Systém dotací tak trochu může připomínat „sociální inženýrství.“
  • Nutnost revoluce ve výrobě baterií. Jsou potřeba baterie do elektromobilů s diametrálně vyšší životností, kapacitou a nižší cenou. To je obtížné, jedná se o inovaci poměrně vysokého řádu.

A jaký je z toho závěr?

Idea snížení emisí skleníkových plynů je do budoucna jistě dobrá, i když já osobně nemám pocit, že např. oxid uhličitý je ďábelský plyn a jeho zastavení je otázkou života a smrti. Načasování a realizovatelnost stanovených cílů je však naprosto ireálné. Naštěstí se vládě podařilo prosadit, že v roce 2026 Evropská komise provede revizi a posoudí realizovatelnost stanovených cílů. Za českého předsednictví zvítězil zdravý rozum, mohlo to dopadnout daleko hůře!

O tomto směřování EU v oblasti mobility si můžeme myslet cokoliv, bohužel s tím již nic neuděláme. Nemůžeme však být hluší a slepí a zaobírat se pouze lacinou kritikou, ale měli bychom to vnímat jako výzvu a příležitost.

Elektromobilita je cesta, ale určitě ne jediná! Já osobně věřím spíše vodíku. V současnosti bychom se měli snažit, aby na vodík jezdily prozatím vlaky, letadla, lodě, autobusy MHD, nákladní automobily a užitková vozidla. Jisté ale je, že vše bude alespoň ze začátku dražší.

Tyto utopie v zeleném kabátu se nesmí stát překážkou hospodářského růstu!

Ing. Libor Turek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady