Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Nevrkla

předseda oblastního sdružení

Miloš Šťastný

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Doležal

člen oblastní rady

Roman Havlíček

člen oblastní rady

Karel Janderka

člen oblastní rady

Jakub John

člen oblastní rady

Petra Krysová

členka oblastní rady

Vladimír Mareček

člen oblastní rady

Petr Sameš

člen oblastní rady