Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Miroslav Dusil

předseda oblastního sdružení

Richard Brümmer

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Kalista

místopředseda oblastního sdružení

Luboš Hlačík

člen oblastní rady

Pavel Sklenář

člen oblastní rady