Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Karel Jakobec

předseda oblastního sdružení

Petr Čavojský

1. místopředseda oblastního sdružení

René Bolvari

člen oblastní rady

Jaroslav Hlavsa

člen oblastní rady

Nadka Krausová

členka oblastní rady

Petr Vaněk

člen oblastní rady